AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.11.2003

PB Systém, s.r.o.

Aktuálna adresa od 26.08.2005

Líščie údolie 68, Bratislava, 84104
(historické adresy)

Od 12.11.2003 Pečnianska 19, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
63 834 109 578 66 317 82 480 106 092 60 647 68 589 60 461 76 560 104 360
49 479 11 405 6 469 15 674 19 049 7 907 11 854 15 996 20 638 9 189
49 479 11 405 6 469 15 674 19 049 7 907 11 854 15 996 20 638 9 189
49 479 11 405 6 469 15 674 19 049 7 907 11 854 15 996 20 638 9 189
12 735 97 518 59 031 66 806 86 729 52 426 56 735 44 465 55 515 94 536
5 381 33 264 35 054 25 303 29 410 2 552 24 403 21 238 34 707 14 398
1 098 10 096 16 021 99 101 102 102 37 76 63
1 350 20 235 16 100 25 480 15 402 1 110 21 840 18 070 31 500 11 204
2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933 2 933
-3 209 10 974 -1 593 -472 198 198 198
6 130 36 702 43 100 17 925 31 420 7 349 20 365 79 858
6 130 36 633 42 991 17 891 31 420 7 349 20 365 79 858
6 130 36 633 42 991 17 891 31 420 7 349 20 365 79 858
69 109 34
2 564 41 083 1 515 3 628 6 441 564 551
1 392 40 541
1 392 40 541
1 172 542 1 515 3 628 6 441 564 551
4 790 23 171 16 332 1 173 7 778 31 385 361 15 878 443 280
538 1 791 1 266 1 173 7 778 5 617 361 2 471 443 280
4 252 21 380 15 066 25 768 13 407
1 620 655 817 314 314 407 635
1 620 655 817 314 314 407 635
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
63 834 109 578 66 317 82 480 106 092 60 647 68 589 60 461 76 560 104 360
21 140 20 995 18 273 28 990 27 213 14 172 -3 060 12 675 21 069 38 289
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
713 713 713 713 713 713 713 713 713 714
713 713 713 713 713 713 713 713 713 714
13 643 10 921 21 638 19 862 6 820 -10 412 5 397 13 717 30 937 28 418
13 643 45 766 45 767 43 991 30 949 13 717 13 717 13 717 30 937 28 418
-34 845 -24 129 -24 129 -24 129 -24 129 -8 320
145 2 722 -10 717 1 776 13 041 17 232 -15 809 -8 394 -17 220 2 518
42 694 88 583 48 044 53 490 78 879 46 475 71 649 47 786 55 491 66 071
340 229 128 83 21 135 741 1 489 2 114 2 018
340 229 128 83 21 135 741 1 489 2 114 2 018
41 375 87 358 46 306 45 143 61 658 43 336 62 622 46 297 26 302 41 984
10 744 54 747 14 425 11 354 27 687 524 11 093 2 624 199 22 193
10 744 54 747 14 425 11 354 27 687 524 11 093 2 624 199 22 193
24 179 29 999 30 013 29 654 29 648 39 651 48 712 33 661 22 699 12 683
1 653 542 583 1 058 2 252 635 653 544 546 539
1 579 817 859 850 1 679 826 856 821 823 862
3 220 1 253 426 2 227 392 1 700 1 308 8 647 2 035 5 707
979 996 1 610 4 633 2 807 3 004 1 346 166 2 753
734 796 1 610
245 200 4 633 2 807 3 004 1 346 166 2 753
3 631 14 393 6 940 26 909 19 316