AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.11.2003

National Drink, a.s.

Aktuálna adresa od 26.11.2003

Na Štyridsiatku 7, Bratislava, 81106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[10] Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[28] Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[31] Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
377 831 377 289 377 747 377 466 377 397 186 336 186 299 186 383 3 049 677
186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 3 049 525
186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 3 049 525
186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 186 218 3 049 525
191 613 191 071 191 529 191 248 191 179 118 81 165 152
191 024 191 023 191 023 191 023 191 024
7 7 7 7 6
7 7 7 7 6
582 41 499 218 155 118 81 165 146
582 41 499 218 155 118 81 165 146
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
377 831 377 289 377 747 377 466 377 397 186 336 186 299 186 383 3 049 677
176 511 180 241 184 091 188 301 192 147 5 446 9 791 14 155 2 881 792
36 513 36 513 36 513 36 513 36 513 36 513 36 513 36 513 36 513
36 520 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520 36 520
-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
3 652 3 651 3 651 3 652 3 652 3 651 3 651 3 652 3 651
2 863 307
140 077 143 927 148 136 151 982 -34 719 -30 373 -26 010 -21 679 -17 850
-3 731 -3 850 -4 209 -3 846 186 701 -4 345 -4 363 -4 331 -3 829
201 320 197 048 193 656 189 165 185 250 180 890 176 508 172 228 167 885
193 943 190 340 187 740 184 041 180 445 176 851 173 261 169 773 166 695
7 377 6 708 5 916 5 124 4 805 4 039 3 247 2 455 1 190
7 377 6 708 5 916 5 124 4 332 3 566 2 774 1 982 1 190
473 473 473 473