AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.04.2004

Liehovarnícka, a.s.

Aktuálna adresa od 29.08.2017

Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81108
(historické adresy)

Od 30.07.2014 Rajská 7, Bratislava, 81108

Od 02.04.2004 Kukučínova 22, Bratislava, 83103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[26] Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[27] Ostatné pôžičky (067A) - /096A/
[29] Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/
[30] Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
[31] Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[47] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[48] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
14 392 482 15 765 504 16 781 776 12 008 232 11 994 842 11 675 636 11 647 191 19 690 344 27 825 908
9 600 201 10 280 292 11 614 460 8 712 709 8 705 720 8 388 122 8 415 404 10 806 852 23 167 176
9 600 201 10 280 292 11 614 460 8 712 709 8 705 720 8 388 122 8 415 404 10 806 852 23 167 176
1 412 483 1 256 696 1 030 511 919 143 886 825 5 916 244 5 992 557
7 666 664 9 023 596 9 748 672 6 958 289 5 414 972 5 951 764 17 342 582
500 000
835 277 835 277 835 277 903 232 899 081 3 968 122 5 824 595
16 966
1 568 646 1 568 646 1 523 766
870 000
21 054
4 792 281 5 485 074 5 167 178 3 295 386 3 288 027 3 286 419 3 230 692 8 882 397 4 657 635
4 790 984 5 480 984 3 559 831 927 122 928 785 6 985 4 177 000
4 177 000
4 790 984 5 480 984 3 559 814 922 914 922 914
17 4 208 5 871 6 985
1 274 4 031 1 607 283 2 368 178 2 359 163 3 279 395 3 204 650 4 704 739 4 632 958
15 500
15 500
1 274
4 031 1 605 987 2 368 178 2 356 953 2 345 726 2 334 500
1 296 2 210 10 755
922 914 870 150 4 689 239 4 632 958
23 59 64 86 79 39 26 042 658 24 677
23 59 64 64 64
22 15 39 26 042 658 24 677
138 138 137 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095
138 138 137 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
14 392 482 15 765 504 16 781 776 12 008 232 11 994 842 11 675 636 11 647 191 19 690 344 27 825 908
7 857 918 11 093 060 14 516 423 9 193 962 9 186 525 9 196 063 9 143 272 9 095 999 14 654 219
1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981
1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981 1 194 981
238 997 238 997 238 997 238 997 238 997 238 997 238 997 238 997 238 997
238 997 238 997 238 997 238 997 238 997 238 997 238 997 238 997 238 997
4 537 272 7 744 549 8 243 439 4 219 934 4 214 413 4 225 826 4 231 479 4 199 310 9 812 965
4 537 272 7 744 549 8 243 439 4 219 934 4 214 413 4 225 826 4 231 479 4 199 310 9 812 965
1 914 532 50 2 200 050 3 538 135 3 536 259 3 530 716 3 462 712 3 407 276 1 623 771
1 914 532 50 2 200 050 3 538 135 3 536 259 3 530 716 3 462 712 3 407 276 1 623 771
-27 864 1 914 483 2 638 956 1 915 1 875 5 543 15 103 55 435 1 783 505
6 534 564 4 672 444 2 265 353 2 814 270 2 808 317 2 479 573 2 503 919 10 594 345 13 171 688
500 000 1 125 907 2 403 894 2 400 796 2 459 576 5 474 729 8 094 744
1 277 784 1 271 474 1 265 146
500 000
4 289 372 5 326 049
1 125 907 1 126 110 1 129 322 1 194 430 1 185 357 2 768 695
2 542 295 4 296 521 1 895 435 1 320 445 35 814 35 784 44 343 4 416 1 268
114 264 233 264 1 359 1 499 1 330 1 435 1 268
114 264 233 264 1 359 1 499 1 330 1 435 1 268
915 388 1 290 406 1 318 721 34 455 34 285 34 114
419 038 3 380 869 570 000
1 460 8 899 2 981
2 123 143 34 796
193 180 180 180 180 40
40
193 180 180 180 180
3 492 076 375 743 369 738 367 738 368 429 42 993
5 115 200 5 075 636