AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.04.2004

Liehovarnícka, a.s.
(historické názvy)

Od 03.06.2023 ST. NICOLAUS Group a.s.

Aktuálna adresa od 29.08.2017

Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81108
(historické adresy)

Od 30.07.2014 Rajská 7, Bratislava, 81108

Od 02.04.2004 Kukučínova 22, Bratislava, 83103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[48] Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
15 500
15 500
15 500
3 022 2 079 2 350 2 336 3 046 3 411 3 166 3 672 4 053 3 378
3 022 2 079 2 350 2 336 3 013 3 378 2 847 3 456 4 053 3 378
33 33
319 216
-3 022 -2 079 -2 350 -2 336 -3 046 -3 411 -3 166 -3 672 11 447 -3 378
-3 022 -2 079 -2 350 -2 336 -3 013 -3 378 -2 847 -3 456 11 447 -3 378
690 855 8 589 1 924 225 2 648 862 15 380 15 380 15 377 83 477 4 337 706 1 781 777
4 177 000
651 371 1 921 170 2 636 900 4 154 4 150 61 142 103 703 1 770 615
651 371 1 921 170 2 636 900 103 703 1 770 615
4 154 4 150 61 142
39 484 8 589 3 055 11 962 15 380 11 226 11 227 22 335 57 003 11 162
56 280
39 484 8 589 3 055 11 962 15 380 11 226 11 227 22 335 723 11 162
84 017 34 374 7 375 8 829 8 966 8 534 6 661 52 798 4 290 600 -5 173
4 177 039
-449 -3 520 -39 825 -123 347
83 596 33 441 6 923 8 360 8 352 7 453 6 632 56 186 152 888 117 665
152 888
83 596 33 441 6 923 8 360 8 352 7 453 6 632 56 186 117 665
421 933 452 469 614 1 081 478 132 498 509
606 838 -25 785 1 916 850 2 640 033 6 414 6 846 8 716 30 679 47 106 1 786 950
603 816 -27 864 1 914 500 2 637 697 3 368 3 435 5 550 27 007 58 553 1 783 572
17 -1 259 1 453 1 560 7 11 904 3 118 67
-1 297 1 460 625 990 11 904 3 118 67
17 38 -7 935 -983
603 816 -27 864 1 914 483 2 638 956 1 915 1 875 5 543 15 103 55 435 1 783 505