AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.05.2004

Sportfin s.r.o.

Aktuálna adresa od 04.06.2008

Buková 8, Bratislava, 81102
(historické adresy)

Od 27.01.2005 Medená 12, Bratislava, 81102

Od 28.05.2004 ul. 29. augusta 5, Bratislava, 81108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
158 215 265 260 460 803 599 757 717 055 516 699 844 863 513 978 565 261
14 318 157 416 331 502 398 408 473 930 423 381 742 629 430 406 464 645
14 318 157 416 331 502 398 408 473 930 423 381 742 629 430 406 464 645
33 333 412 794 430 406 446 850
14 318 157 416 298 169 398 408 473 930 423 381 329 835 17 795
143 897 107 844 129 301 201 349 243 125 93 318 102 234 83 572 100 616
98 237 99 575 98 237 98 237 49 118 18 051 115
42 138 6 499 1 000 65 616 164 037 1 500 71 647 28 118 72 393
41 138 1 988 60 000 128 195 1 500 500 55 1 800
1 547 4 616 35 842 71 082 23 6 311
1 000 2 964 1 000 1 000 65 28 040 64 282
3 522 1 770 30 064 37 496 29 970 91 818 30 587 37 403 28 108
3 522 1 770 30 064 37 496 29 970 91 818 30 587 37 403 28 108
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
158 215 265 260 460 803 599 757 717 055 516 699 844 863 513 978 565 261
95 625 -176 184 73 927 182 664 363 167 -108 291 -89 699 -60 646 -25 321
99 582 99 582 99 582 99 582 99 582 99 582 99 582 99 582 99 582
99 582 99 582 99 582 99 582 99 582 99 582 99 582 99 582 99 582
978 000 470 000 644 200 545 800 498 800
9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958
-693 223 -679 813 -472 676 -245 138 -217 831 -199 239 -170 646 -134 861 -60 255
-298 692 -75 911 -207 137 -227 538 -27 342 -18 592 -28 593 -35 325 -74 606
62 590 441 444 386 876 417 093 353 888 624 990 934 562 574 624 590 582
62 590 360 264 301 198 331 595 268 390 354 492 640 050 282 681 290 169
540 432 1 026 65 958 2 670 154 1 514 4 203 7 157
518 16 668 637 720 69 038 1 150 1 299 352
61 532 359 832 283 504 265 000 265 000 285 300 637 386 277 179 282 660
180 180 135
81 000 85 498 85 498 85 498 270 498 294 512 291 943 300 278