AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.05.2004

Sportfin s.r.o.

Aktuálna adresa od 04.06.2008

Buková 8, Bratislava, 81102
(historické adresy)

Od 27.01.2005 Medená 12, Bratislava, 81102

Od 28.05.2004 ul. 29. augusta 5, Bratislava, 81108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
174 095 292 256 87 821 286 084 419 275 573 431 51 501 37 250 80 600
1 300 1 656 4 708 13 047
1 605 80 400 116 775 20 750 1 400 2 400 600
169 832 282 417 4 000 280 833 302 500 550 000 150 15 000
1 358 8 183 3 421 5 251 2 681 45 243 6 803 80 000
242 050 367 016 294 634 513 378 445 445 588 448 78 656 69 865 151 415
2 171 1 657 22 319 3 404
3 083 3 880 3 459 7 049 4 828 6 895 2 516 5 634 10 901
10 674 23 312 25 693 34 483 10 050 20 531 9 975 16 104 9 684
2 092
5 534 4 104 9 695 7 582 3 855 536 687 432 498
9 155 179 192 149 291 96 728 70 683 29 782 40 501 24 270
211 433 333 862 75 961 314 973 329 559 489 555
201 634 425 248 11 285 3 790 106 062
-67 955 -74 760 -206 813 -227 294 -26 170 -15 017 -27 155 -32 615 -70 815
-13 023 -27 193 51 248 -41 532 101 897 -6 676 -28 702 -9 695 -19 985
4 500 4 1 1 858 190
4 500
4 1 708 190
1 150
235 237 1 151 324 244 181 696 477 2 474 3 947
235 000
1 870 464 1 384 1 595
61 355
236 281 324 244 181 232 416 735 2 352
-230 737 -1 151 -324 -244 -177 -695 -476 -1 616 -3 757
-298 692 -75 911 -207 137 -227 538 -26 347 -15 712 -27 631 -34 231 -74 572
995 2 880 962 1 094 34
-298 692 -75 911 -207 137 -227 538 -27 342 -18 592 -28 593 -35 325 -74 606