AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.06.2004

AGATHA, a.s.

Aktuálna adresa od 22.06.2004

Vansovej 2, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[13] Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
[23] Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 169 786 2 146 081 2 075 133 1 979 614 1 896 348 1 812 403 1 785 761 1 689 862 1 620 843
1 473 041 1 466 510 1 890 519 1 861 588 1 503 638 1 734 375 1 515 770 1 470 163 312 750
11 860 26 140 40 420 56 506 7 278 12 750
11 860 26 140 40 420 56 506 7 278 12 750
1 473 041 1 466 510 1 890 519 1 849 728 1 477 498 1 693 955 1 459 264 1 462 885 300 000
1 473 041 1 466 510 1 890 519 1 849 728 1 477 498 1 693 955 1 459 264 1 462 885 300 000
696 745 679 571 184 614 118 026 392 710 78 028 269 991 219 699 1 308 093
101
11 472 24 801 1 502 9 325 -61 10 859 81 201 80 652 534 409
7 500 7 500 -400 10 500 80 600 80 400 533 000
10 017 15 852 109 487 86 106 348 1 156
1 455 1 449 1 393 1 338 253 253 253 252 253
685 172 654 770 183 112 108 701 392 771 67 169 188 790 139 047 773 684
671 872 641 470 169 812 95 401 379 471 67 169 109 964 60 276 15 800
13 300 13 300 13 300 13 300 13 300 78 826 78 771 757 884
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 169 786 2 146 081 2 075 133 1 979 614 1 896 348 1 812 403 1 785 761 1 689 862 1 620 843
2 167 233 2 140 309 2 068 148 1 963 545 1 862 365 1 763 561 1 713 634 1 652 055 1 588 225
564 400 564 400 564 400 564 400 564 400 564 400 564 400 564 400 564 400
564 400 564 400 564 400 564 400 564 400 564 400 564 400 564 400 564 400
910 328 910 328 910 329 910 329 910 328 910 329 910 329 910 329 910 329
665 581 593 419 488 817 387 636 288 833 238 905 177 326 113 496 105 240
26 924 72 162 104 602 101 180 98 804 49 927 61 579 63 830 8 256
2 553 5 772 6 985 16 069 33 983 48 842 72 127 37 807 32 618
2 053 5 272 6 485 15 569 33 483 48 342 71 627 34 756 32 118
372 3 972 3 972 3 734 4 232 957 17 616 1 029 5 881
1 115 829 752 784 609 562 4 818 4 797
286 270 1 434 270 2 664 8 897 734 18 433 155
280 201 327 10 781 25 978 37 926 48 459 10 497 26 082
500 500 500 500 500 500 500 3 051 500