AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.07.2004

OWL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.01.2014

Zámocká 36, Bratislava, 81101
(historické adresy)

Od 10.08.2012 Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108

Od 02.04.2010 Bazová 9, Bratislava, 82108

Od 21.07.2004 Bazová 9, Bratislava, 82101


Aktualizácia záznamu prebehla 28.augusta 2020.
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
administratívne služby
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevázkovateľom živnosti (veľkoobchod)
prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. b), bod 1-8, zák. č. 379/1997 Z.z: a) hľadanie osoby, b) hľadanie majetku, c) zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, d) získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, e) získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, f) vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, g) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených pod a) až f), h) odborná príprava osôb na činnosti uvedené pod a) až g)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1-11 zák.č. 379/1997 Z.z.: a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom b) ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach c) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste d) ochrana majetku pri preprave e) ochrana prepravy majetku a osoby f) ochrana osoby g) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia h) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby i) vypracúvanie plánu ochrany j) poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v bodoch a) až i) k) odborná príprava osôb na činnosti uvedené v bodoch a) až j)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
reklamné a marketingové služby
Obdobie
16.decembra 2009 ---
16.decembra 2009 ---
21.júla 2004 15.decembra 2009
16.decembra 2009 ---
21.júla 2004 15.decembra 2009
16.decembra 2009 1.apríla 2010
21.júla 2004 15.decembra 2009
2.apríla 2010 ---
16.decembra 2009 ---