AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.07.2004

OWL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.01.2014

Zámocká 36, Bratislava, 81101
(historické adresy)

Od 10.08.2012 Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108

Od 02.04.2010 Bazová 9, Bratislava, 82108

Od 21.07.2004 Bazová 9, Bratislava, 82101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
22 990 26 741 14 810 2 885 6 341 18 542 18 156 17 247 24 284
1 580 4 293 7 006 17 449
1 580 4 293 7 006 17 449
1 580 4 293 7 006 17 449
22 990 26 741 14 810 2 885 6 341 16 962 13 863 10 241 6 835
22 890 23 055 11 040 2 147 6 253 16 822 9 140 851 2 032
21 375 22 613 10 598 1 598 5 380 15 693 8 027 840 1 696
1 340 442 442 440 873 1 113 1 113
175 109 16 11 336
100 3 686 3 770 738 88 140 4 723 9 390 4 803
100 3 686 3 770 738 88 140 4 723 9 390 4 803
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
22 990 26 741 14 810 2 885 6 341 18 542 18 156 17 247 24 284
21 263 19 986 8 150 -3 668 -16 552 -26 811 -36 135 -44 785 -38 659
6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800
6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800
680 680 680 680 766
12 506 670 -11 148 -24 032 -33 611 -42 935 -51 585 -45 459 -25 658
1 277 11 836 11 818 12 884 10 259 9 324 8 650 -6 126 -20 567
1 727 6 755 6 660 6 553 22 893 45 353 54 291 62 032 62 943
1 727 6 755 6 660 6 553 22 893 45 352 54 267 62 032 62 943
960 240 240 1 200 108 2 040 960 100 2 360
717 3 415 3 320 2 253 2 235 1 262 1 257 1 632 283
50 3 100 3 100 3 100 20 550 42 050 52 050 60 300 60 300
1 24