AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.07.2004

OWL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 30.01.2014

Zámocká 36, Bratislava, 81101
(historické adresy)

Od 10.08.2012 Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108

Od 02.04.2010 Bazová 9, Bratislava, 82108

Od 21.07.2004 Bazová 9, Bratislava, 82101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
6 500 15 600 15 600 15 708 15 600 15 630 16 381 8 707 3 533
720
6 500 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600 16 381 8 707 2 813
108 30
4 806 1 591 1 681 1 771 4 318 5 154 6 520 13 629 23 893
450
98 1 288
1 200 1 200 1 225 1 367 2 053 1 776 2 991 1 826 5 115
384 366 347 333 315 302 363 670
1 580 2 713 2 713 10 443 16 635
3 004
218 25 109 71 370 363 355 690 405
1 694 14 009 13 919 13 937 11 282 10 476 9 861 -4 922 -20 360
5 300 14 400 14 375 14 233 13 547 13 824 13 292 6 881 -3 320
84 84 87 93 63 192 251 244 207
1 1
84 84 87 93 63 191 250 244 207
-84 -84 -87 -93 -63 -192 -251 -244 -207
1 610 13 925 13 832 13 844 11 219 10 284 9 610 -5 166 -20 567
333 2 089 2 014 960 960 960 960 960
1 277 11 836 11 818 12 884 10 259 9 324 8 650 -6 126 -20 567