AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.01.2005

Brantner Nova, s.r.o.
(historické názvy)

Od 08.10.1992 NOVA, s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.10.1992

Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201


Aktualizácia záznamu prebehla 21.mája 2019.
vykonávanie bytových, občianských, priemyselných, inžinierských stavieb
nákup a predaj hutníckych valcovaných výrobkov, železiarských výrobkov, ručné náradie, strojné zariadenia pre spracovanie kovov, kameňa a betonárskych výrobkov, výrobky termoregulačnej techniky, drogéria, kozmetické výrobky, potraviny, spotrebná elektronika, laboratórne zariadenia, výrobky strojárskeho, stavebného a chemického priemyslu
popolček, prach a sadze
prieskum trhu
odpad špecifický pre zdravotnícke a veterinárne zariadenia
pneuservis
projektová činnosť
správa a údržba verejnej zelene
výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením na využitie bioplynu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
vedenie účtovníctva
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
cestná nákladná doprava-do 15.9.1997
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
odpad z použitých predmetov, nástrojov a obalov
odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení neznečistený škodlivinami
oprava cestných motorových vozidiel
čistenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev, kanalizačných vpustí
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
nepravidelná autobusová doprava
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
nákup a predaj /vrátane ambulantného, zásielkového a komisionálneho predaja a sprostredkovania obchodu/ živých zvierat, živočíšnych výrobkov, kvetov, rastlín a rastlinných výrobkov, vrátane zaleniny, ovocia, kávy, čaju, šelaku, gúm a živíc, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a výrobkov z nich, výrobkov potravinárskeho priemyslu, nápojov, liehovín, octov, tabaku a tabakových výrobkov, nerastných surovín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, farmaceutických výrobkov, hnojív, farieb, lakov, farbív, pigmentov, tmelov, kozmetických a drogistických prípravkov, zápaliek, fotografických a kinematografických výrobkov, plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho, surových koží, usní, kožušín a výrobkov z nich, korku, korkových výrobkov, výrobky zo slamy, esparty a textilných výrobkov, košikárske výrobky, buničiny, papiera, lepenky, obuvi, výrobkov z kameňa, sádry, cementu, skla a sklenených výrobkov, klenotov, perál, drahokamov, bižutérie, polodrahokamov, drahých kovov, železa, ocele, mincí, nástrojov, zariadení a prístrojov a ich časti a súčasti, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ich časti-súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom, vozidiel, plavidiel, lietadiel, meracích, kontrolných prístrojov, presných nástrojov a prístrojov lekárskych a chirurgických, hodinárskych výrobkov, hudobných nástrojov, nábytku, svietidiel, montovaných stavieb, automobilov, náhradných dielov, autopríslušenstva a autodoplnkov
nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva
správa, údržba a budovanie verejného osvetlenia
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
škvára, troska a popol zo spaľovní odpadu
cestná nákladná doprava
odstraňovanie odpadu, nakladanie s odpadmi
Obdobie
8.októbra 1992 ---
8.októbra 1992 ---
23.marca 1998 9.novembra 2014
23.marca 1998 ---
23.marca 1998 9.novembra 2014
11.júna 2004 ---
8.októbra 1992 9.novembra 2014
8.októbra 1992 ---
28.februára 2012 ---
18.júna 2014 ---
8.októbra 1992 9.novembra 2014
8.októbra 1992 22.marca 1998
23.marca 1998 ---
23.marca 1998 9.novembra 2014
23.marca 1998 9.novembra 2014
11.júna 2004 ---
8.októbra 1992 ---
23.marca 1998 9.novembra 2014
23.marca 1998 9.novembra 2014
10.novembra 2014 ---
23.marca 1998 ---
23.marca 1998 ---
8.októbra 1992 ---
10.novembra 2014 ---
23.marca 1998 9.novembra 2014
1.júla 1998 9.novembra 2014
8.októbra 1992 9.novembra 2014