AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.06.1993

STAVOPROJEKT Poprad, a.s.

Aktuálna adresa od 29.12.2005

Levočská 866, Poprad, 05801
(historické adresy)

Od 07.06.1993 Dostojevského 3313/12, Poprad, 05801

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
216 339 248 640 453 004 408 943 440 719 235 888 413 770
213 082 244 609 422 927 472 780 421 715 260 177 357 617 409 404
216 339 248 640 453 004 408 943 440 719 235 888 413 770 301 600
-3 623 -4 200 -32 777 40 501 -23 584 12 975 -70 196 103 811
320 50 2 000
46 119 2 700 23 336 2 580 11 314 14 043 3 993
229 016 320 464 418 417 454 955 353 876 280 123 413 659 436 645
4 835 17 127 18 849 21 997 20 937 19 359 25 673 23 919
77 173 119 795 201 056 181 428 129 972 67 262 138 128 121 100
144 341 178 112 189 947 245 310 193 303 179 877 229 077 257 412
108 082 132 589 141 692 183 106 143 434 127 927 163 307 183 688
32 129 40 399 43 389 56 231 44 652 42 638 56 319 64 876
4 130 5 124 4 866 5 973 5 217 9 312 9 451 8 848
407 327 666 1 299 4 512 2 218 2 431 2 107
537 3 235 3 235 3 235 2 950 624 624 624
537 3 235 3 235 3 235 2 950 624 624 624
25 198
1 723 1 868 4 664 1 686 2 202 10 783 17 726 6 285
-15 934 -75 855 4 510 17 825 67 839 -19 946 -56 042 -27 241
130 708 107 518 200 322 246 019 266 226 162 242 179 773 260 392
6 3 2 1 1
1 1
1 1
3 2
6
2 282 1 390 1 917 2 165 2 975 2 222 1 439 1 923
1 764 902 1 141 1 321 2 403 1 900 1 011 1 410
1 764 902 1 141 1 321 2 403 1 900 1 011 1 410
1 2
518 488 776 844 572 322 427 511
-2 282 -1 384 -1 917 -2 162 -2 975 -2 220 -1 438 -1 922
-18 216 -77 239 2 593 15 663 64 864 -22 166 -57 480 -29 163
82 1 036 5 181 960 960
82 1 036 5 181 960 960
-18 216 -77 239 2 511 14 627 59 683 -23 126 -58 440 -29 163