AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.11.1994

TATRAVAGÓNKA a.s.

Aktuálna adresa od 29.11.1994

Štefánikova 887/53, Poprad, 05801


Aktualizácia záznamu prebehla 22.mája 2019.
počítačové služby
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 52 kV - zariadenia s napätím do 1000 V - bleskozvody - elektrické stroje poznámka: elektrické stroje do 10 kV v obj. tr. A, B
defektoskopické skúšky materiálov ( okrem defektoskopických skúšok lán, lánových dráh )
automatizované spracovanie dát-poskytovanie softwaru
verejná cestná nákladná dopravu
vykonávanie zváračských kurzov
nákladná cestná doprava
elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
maloobchod železiarskeho tovaru a hutného materiálu
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
vedenie účtovníctva
kurzy pre vodičov motorových vozidiel
mazacia služba
overovanie pracovných meradiel okrem určených meradiel
vývoj a výroba náradia pre účely strojárenskej výroby
prevádzkovanie dráhy
vývoj, výroba a odbyt: vozidiel koľajových pre nákladnú a osobnú dopravu a ich dielov, vozidiel jednoúčelového prevedenia, podzostáv koľajových vozidiel, neštandartných /jednoúčelových/ strojov a zariadení pre obrábanie a zváranie, vzduchotechnických zariadení, kovových prepravných prostriedkov kovových konštrukcií, blokov stavebnicových a stavebno-technických
vypracovanie technologických postupov
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
ubytovacie služby
plynoinštalatérstvo
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
reklamné a marketingové služby
prenájom strojov a nástrojov
oprava a údržba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
ubytovacie služby
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: všeobecnej ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo
kovovýroba /drobné predmety - vráta, ploty, mreže/
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
prenájom motorových vozidiel
výroba ochranných pomôcok a pracovných odevov
kúrenárske práce
činnosť účtovných poradcov
opravy výťahov a zdvíhacích vyhradených technických zariadení
práce so žeriavom a bagrom
pohostinská činnosť
kurzy pre vodičov motorových vozíkov
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore spoločné certifikované pracovné činnosti - audiometria
výroba ochranných odevov
zasielateľstvo
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
navrhovanie technologických zariadení
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
ubytovacie služby, prevádzkovanie pohostinských činností
prevádzkovanie dopravy na dráhe
žeriavnické a viazačské kurzy
organizovanie kurzov a školení
oprava a údržba strojov a zariadení s elektrickým pohonom
elektroinštalatérstvo
výroba technických plynov
vykonávanie deštrukčných skúšok zvarov
výuka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
údržba a opravy koľajových vozidiel
prenájom nehnuteľností
organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí a programov
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancie v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo
murárstvo
vodoinštalatérstvo
oprava motorových dopravných vozíkov
revízia vyhradených elektrických a zdvíhacích zariadení
administratívne služby
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 52 kV - zariadenia s napätím do 1000 V - bleskozvody - elektrické stroje poznámka: elektrické stroje do 10 kV v obj. tr. A, B
prenájom hnuteľných vecí
správa trhových miest
Obdobie
14.júna 2011 ---
26.augusta 2006 ---
14.júla 2006 ---
29.novembra 1994 ---
29.novembra 1994 9.apríla 2003
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
14.júna 2011 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
14.júna 2011 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 23.októbra 2006
10.apríla 2003 ---
14.júla 2006 ---
10.apríla 2003 ---
14.júna 2011 ---
29.novembra 1994 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
14.júna 2011 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
19.júna 2008 ---
29.novembra 1994 ---
14.júla 2006 ---
10.apríla 2003 ---
29.novembra 1994 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
29.novembra 1994 ---
10.apríla 2003 ---
24.októbra 2006 ---
11.júna 2009 ---
29.novembra 1994 ---
2.augusta 2007 ---
14.júna 2011 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
29.novembra 1994 9.apríla 2003
14.júna 2011 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 25.augusta 2006
10.apríla 2003 ---
14.júla 2006 ---
10.apríla 2003 25.augusta 2006
29.novembra 1994 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
22.mája 2010 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
10.apríla 2003 ---
14.júna 2011 ---
10.apríla 2003 ---
26.augusta 2006 ---
14.júna 2011 ---
10.apríla 2003 ---