AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 21.03.1995

INTERBAU PROD. & TRADE, s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.01.2018

Záhumnie 21, Nemšová, 91441
(historické adresy)

Od 31.01.2018 Záhumnie 21, Nemšová, 91441

Od 21.03.1995 Družstevná 18, Nemšová, 91441


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[62] Sociálne poistenie (336) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
865 546 1 202 667 2 548 940 4 818 488 4 938 679 5 135 152 5 938 593 5 272 469
128 489 65 533 632 215 2 823 497 2 962 318 3 130 088 3 293 367 2 604 145
128 158 65 202 631 884 2 823 166 2 961 987 3 129 757 3 293 036 2 603 814
45 380 206 040 606 685 592 735 592 735 606 405 403 515
392 808 2 179 181 2 321 768 2 464 210 2 609 943 2 177 855
10 418 19 822 33 036 37 300 47 484 72 812 76 688 22 444
117 740
331 331 331 331 331 331 331 331
331 331 331 331 331 331 331 331
736 860 1 137 367 1 916 876 1 994 806 1 970 078 2 001 654 2 642 177 2 668 324
479 947 870 098 1 419 354 1 651 093 1 754 654 2 226 498 2 474 041
479 947 870 098 1 419 354 1 651 093 1 754 654 2 226 498 2 474 041
665 480 572 856 1 032 189 465 999 209 093 231 198 266 713 166 560
392 725 407 465 678 539 441 082 153 981 146 573 163 641 34 991
392 725 407 465 678 539 441 082 153 981 146 573 163 641 34 991
30 447 10 239
14 507 24 564 41 461 3 293 40 558 39 685 92 844 131 569
258 248 140 827 312 189 21 624 14 554 14 493 -11
71 380 84 564 14 589 109 453 109 892 15 802 148 966 27 723
30 50 412 11 167 6 426 2 835 8 206 5 004 -5
71 350 34 152 3 422 103 027 107 057 7 596 143 962 27 728
197 -233 -151 185 6 283 3 410 3 049
197 199 65 185 6 283 3 410 3 049
-432 -216
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
865 546 1 202 667 2 548 940 4 818 488 4 938 679 5 135 152 5 938 593 5 272 469
12 758 4 654 -652 195 -1 719 147 -990 485 -1 360 983 -1 654 332 -985 704
58 754 58 754 58 754 58 754 58 754 58 754 58 754 58 754
58 754 58 754 58 754 58 754 58 754 58 754 58 754 58 754
600 000 600 000
5 877 5 877 5 877 5 877 5 877 5 877 5 877 5 877
5 877 5 877 5 877 5 877 5 877 5 877 5 877 5 877
-6 470 -6 470 -6 470 -6 470 -6 470 -6 470 -6 470 -6 470
-6 470 -6 470 -6 470 -6 470 -6 470 -6 470 -6 470 -6 470
-649 507 -705 868 -697 308 -1 048 647 -1 419 144 -1 712 493 -1 043 865 -65 339
1 941 775 1 885 414 1 880 926 800 926 430 429 137 080 137 080 137 080
-2 591 282 -2 591 282 -2 578 234 -1 849 573 -1 849 573 -1 849 573 -1 180 945 -202 419
4 104 52 361 -13 048 -728 661 370 498 293 349 -668 628 -978 526
852 788 1 198 013 3 201 135 6 537 635 5 929 164 6 496 135 7 592 925 6 258 173
1 177 1 088 905 763 607 412 214 90
1 177 1 088 905 763 607 412 214 90
849 872 1 194 625 3 138 354 6 490 571 5 892 441 6 459 438 7 575 048 6 236 259
720 632 722 728 1 360 717 3 001 721 1 637 325 1 255 042 949 684 768 324
720 632 722 728 1 360 717 3 001 721 1 637 325 1 255 042 949 684 768 324
958 2 472 1 624 3 240 3 904 2 926 2 832 1 561
660 1 584 903 2 152 2 261 32 207 11 816 755
5 497 10 514 582 18 603 3 367 3 817 3 522 278
122 125 457 327 1 774 528 3 464 855 4 245 584 5 165 446 6 607 194 5 465 341
1 819 2 300 1 294 2 801 1 626 1 318 1 602
1 819 2 300 1 294 2 801 1 626 1 318 1 602
990 9 967 16 061 21 824
-80 60 582 43 500 33 500 25 000