AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.06.2005

HJ invest s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.12.2019

Hubeného 3, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83153
(historické adresy)

Od 17.06.2005 Miletičova 64, Bratislava, 82109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
23 454 22 935 22 646 20 221 28 734 21 435 22 049
1 346 2 197 3 047 3 898 4 749
1 346 2 197 3 047 3 898 4 749
1 346 2 197 3 047 3 898 4 749
22 108 20 738 19 599 16 323 23 985 21 435 22 049
1 000 975 1 002 13 764 11 211 14 611
1 000 975 975 605
27 21 21 21
13 138 11 190 14 590
21 108 20 738 18 624 15 321 10 221 10 224 7 438
21 108 20 738 18 624 15 321 10 221 10 224 7 438
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
23 454 22 935 22 646 20 221 28 734 21 435 22 049
19 510 18 819 18 355 14 680 14 304 20 814 20 567
6 638 6 638 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 638 6 638 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958
664 664 664 664 664 664 664
1 559 1 093 -2 581 -2 956 3 552 3 306 3 339
691 466 3 675 375 -6 509 247 -33
3 944 4 116 4 291 5 541 14 430 621 1 482
91 92 92 92 92
3 694 3 866 3 950 4 384 14 051 529 710
24 1 244 13 571 49 230
131 303 364 480 480 480
3 563 3 563 3 562 3 140
250 250 250 1 064 280 680
1 7