AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.06.2005

HJ invest s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.12.2019

Hubeného 3, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83153
(historické adresy)

Od 17.06.2005 Miletičova 64, Bratislava, 82109

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
12 000 11 116 11 000 8 000 10 000 5 050 5 000 5 000 6 000
5 000 5 000 6 000 9 000
12 000 11 000 11 000 8 000 10 000 5 000
5 000 5 000 6 000 9 000
116 50
11 094 10 261 6 852 7 922 17 170 4 223
5 030 3 566 2 921 2 376 13 256 1 004 4 455 3 937 5 043 2 903
4 987 4 736 2 738 4 613 3 262 397
1 141 704 1 823 -75
173 106 73 60
851 851 851 851 355 3 284 3 216 3 189 2 933
53 1 002 269 22 297 2 822
906 855 4 148 78 -7 170 827
1 983 2 698 5 341 1 011 -6 518 3 599
395 775 39
395 775
30 17 31 6
84 86 83 98 114 100 545 1 063 957 6 097
575 1 080 988 6 142
1
84 86 83 98 114 100
-84 -86 -83 297 661 -100
822 769 4 065 375 -6 509 727
131 303 390 480
691 466 3 675 375 -6 509 247