AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.01.2006

SCHUBERT & partners, s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.01.2006

Vansovej 2, Bratislava, 81103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[24] Výnosové úroky (662)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
191 673 197 490 243 063 258 322 281 225 271 004 277 921 263 215 312 876
177
185 556 196 669 239 418 254 417 280 470 269 680 275 179 247 884 304 203
6 000 2 250
117 644 3 645 3 905 755 1 324 2 742 15 331 6 423
191 344 206 131 247 330 250 419 278 362 270 772 271 728 250 222 290 744
176
8 907 11 526 8 874 8 495 9 907 10 138 10 524 13 087 14 085
161 884 172 080 213 873 214 289 227 832 232 476 220 693 192 042 196 625
16 455 16 337 16 454 18 562 24 279 18 431 24 115 33 815 24 462
1 762 1 789 2 355 1 354 8 724 4 734 15 199 4 166 5 210
4 199 5 640 5 640 5 640 1 410
33 188 1 900 2 855 977 5 684
2 336 24 101 1 891 80 728 220 1 428 50 362
329 -8 641 -4 267 7 903 2 863 232 6 193 12 993 22 132
14 765 13 064 16 671 31 633 42 731 27 066 43 962 42 755 93 493
24 412 444 3 945 445 532 1 011
3 500 1 000
24 412 444 445 445 532 8
3
1 189 3 924 5 743 3 196 5 225 3 986 4 704 4 020 41 173
33 194
78 1 172 684 644 123
6
1 189 3 846 4 571 2 512 4 581 3 863 4 704 4 020 7 973
-1 189 -3 900 -5 743 -2 784 -4 781 -41 -4 259 -3 488 -40 162
-860 -12 541 -10 010 5 119 -1 918 191 1 934 9 505 -18 030
201 851 735 1 807 960 960 1 275
-1 061 -12 541 -10 861 4 384 -3 725 -769 974 8 230 -18 030