AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.04.2006

Advokátska kancelária SCHULTZOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.02.2010

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 18.04.2006 Križkova 9, Bratislava, 81104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[62] Sociálne poistenie (336) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
26 884 45 493 47 299 38 721 33 586 35 062 32 662 50 973 56 568 51 094 43 413
2 630 8 906 15 182 21 458 4 616 10 155 15 695
2 630 8 906 15 182 21 458 4 616 10 155 15 695
2 630 8 906 15 182 21 458 4 616 10 155 15 695
23 698 35 267 30 700 15 867 33 586 34 124 31 611 49 954 47 681 38 853 25 476
695 1 260 1 440 3 305 5 299 1 162 6 244 3 619 15 361 15 096 8 828
695 1 260 1 440 3 220 5 299 213 6 244 2 764 15 021 13 311 5 372
695 1 260 1 440 3 220 5 299 213 6 244 2 764 15 021 13 311 5 372
3
85 949 855 340 1 785 3 453
23 003 34 007 29 260 12 562 28 287 32 962 25 367 46 335 32 320 23 757 16 648
10 058 6 356 1 476 200 980 2 494 8 358 107 1 929 2 833
12 945 27 651 27 784 12 362 27 307 30 468 25 359 45 977 32 213 21 828 13 815
556 1 320 1 417 1 396 938 1 051 1 019 4 271 2 086 2 242
556 1 320 1 417 1 396 938 1 051 1 019 4 271 2 086 2 242
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
26 884 45 493 47 299 38 721 33 586 35 062 32 662 50 973 56 568 51 094 43 413
3 160 10 253 10 088 10 053 18 280 20 652 12 909 13 264 14 097 3 408 -42 056
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
664 664 664 664 664 664 664 664 523
664 664 664 664 664 664 664 664 523
-32 050 -32 214 -32 250 -24 023 -21 651 -29 394 -29 039 -28 205 -38 754 -48 695 -34 887
-32 050 -32 214 -32 250 -24 023 -21 651 -29 394 -29 039 -28 205 -38 754 -48 695 -34 887
-7 093 164 35 -8 227 -2 372 7 743 -355 -834 10 689 10 464 -13 808
23 724 35 240 37 211 28 668 15 306 14 410 19 753 37 709 42 471 47 686 85 469
528
528
22 149 34 990 36 961 28 418 15 056 14 160 19 513 37 509 42 471 47 446 84 921
43 72 90 227 4 183 685 1 639
43 72 90 227 4 183 685 1 639
21 430 33 468 34 403 28 006 14 403 12 781 15 841 35 891 35 891 44 904 82 904
86 87 87 87 87 314
50 24 24 24 24 48 45 45 45 172
669 1 498 2 491 191 225 1 172 3 450 1 259 2 265 1 371 378
197 318
250 250 250 250 250 250 240 200 240 20
240 20
250 250 250 250 250 250 240 200
1 325