AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.04.2006

Advokátska kancelária SCHULTZOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.02.2010

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 18.04.2006 Križkova 9, Bratislava, 81104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
20 880 21 824 73 504 6 557 19 604 26 559 23 487 25 545 42 805 34 583 29 448
20 880 21 824 73 504 6 555 19 601 29 605 23 487 25 545 46 134 35 667 31 217
500
18 427 20 974 66 578 6 555 18 335 26 559 23 487 25 545 42 805 34 583 29 448
3 000
1 953 850 6 926 1 266 46 3 329 1 084 1 769
27 717 21 373 73 163 14 541 21 743 20 677 22 662 25 207 33 255 23 990 44 817
12 999 8 691 21 249 5 892 4 968 2 564 4 125 3 187 3 035 2 833 16 046
5 060 2 945 41 837 2 543 14 193 14 770 14 986 13 474 19 230 11 379 13 861
805 805 805 805 1 006 1 610 1 610 1 568 1 610 441 828
1 200 189 527
600 600 600 600 750 1 200 1 200 1 200
205 205 205 205 256 410 410 368 410 251 185
1 116
41 259 241 317 137 330 471 299 558 378 480
6 276 6 276 6 276 3 661 4 616 5 539 5 539 10 379
6 276 6 276 6 276 3 661 4 616 5 539 5 539 10 379
-268 -207
2 536 2 397 2 755 1 323 1 439 1 403 1 470 2 063 3 551 3 420 3 430
-6 837 451 341 -7 986 -2 142 8 928 825 338 12 879 11 677 -13 600
868 9 338 3 492 -1 880 -826 9 225 4 376 8 884 20 540 20 371 -459
2 3 3 3 4 2 1
2 3 3 3 4 2 1
2 3 3 3 4 2 1
256 252 277 243 233 227 223 215 215 221 208
256 252 277 243 233 227 223 215 215 221 208
-256 -252 -277 -241 -230 -224 -220 -211 -213 -220 -208
-7 093 199 64 -8 227 -2 372 8 704 605 127 12 666 11 457 -13 808
35 29 961 960 961 1 977 993
35 29 961 960 961 1 977 993
-7 093 164 35 -8 227 -2 372 7 743 -355 -834 10 689 10 464 -13 808