AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.05.2009

WELNEA SK s.r.o.
(historické názvy)

Od 26.08.1991 UNIMAT, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 27.03.2015

Čačín 64, Čerín, 97401
(historické adresy)

Od 13.05.2009 Čerín 64, Čerín, 97401

Od 22.07.1993 Družby 16, Banská Bystrica, 97401

Od 26.08.1991 Národná 12, Banská Bystrica, 97401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
274 384 355 154 371 042 435 554 549 883 727 442 820 102
501 860 625 845 657 291 759 857 932 718 1 300 311 1 387 118 835 844
150 1 412 2 296 2 275 2 816 1 846 2 475 2 838
264 755 353 350 366 321 431 177 546 442 716 655 815 732 460 568
60 15 179 15 509
96 956 136 330 140 085 159 584 183 180 307 037 277 270 221 065
130 520 134 361 146 165 164 719 199 654 267 387 289 747 148 799
9 326 392 2 363 1 372 202 469 1 375 1 668
153 1 715 245 6 902 10 906
695 777 728 975 881 408 978 861 1 209 924 1 730 890 1 607 288 1 202 094
70 870 2 048 1 964 2 282 1 532 1 754 1 941
372 344 430 630 533 555 594 112 706 543 955 818 1 073 602 690 928
79 403 71 230 91 372 93 920 135 344 136 600 184 731 140 495
196 119 186 708 186 215 219 437 290 981 291 890 251 353 210 399
141 995 135 279 135 451 157 721 212 382 211 532 182 257 152 136
49 650 47 086 47 653 54 603 71 168 72 390 62 217 51 905
4 474 4 343 3 111 7 113 7 431 7 968 6 879 6 358
2 602 3 324 3 533 4 762 5 800 5 768 11 807 5 582
34 599 21 858 57 373 57 373 59 823 70 215 69 761 58 291
34 599 21 858 57 373 57 373 59 823 70 215 69 761 58 291
5 545 335 2 306 1 229 172 305 1 224 1 387
-47 445 54 131
5 095 14 020 5 006 6 064 8 979 316 207 13 056 38 940
-193 917 -103 130 -224 117 -219 004 -277 206 -430 579 -220 170 -366 250
40 564 122 723 27 952 67 774 88 102 198 990 125 646 -94
1 555 1 2 827
1 8
1 8
1 555 2 819
93 895 94 901 75 147 143 922 145 205 149 362 86 923 82 627
92 961 94 030 74 240 142 925 144 117 144 697 85 599 79 239
92 961 94 030 74 240 142 925 144 117 144 697 85 599 79 239
2 2 607 4 1 612
934 871 907 995 1 086 4 058 1 320 1 776
-93 895 -94 901 -75 147 -143 922 -145 205 -147 807 -86 922 -79 800
-287 812 -198 031 -299 264 -362 926 -422 411 -578 386 -307 092 -446 050
2 880 2 880
2 880 2 880
-287 812 -198 031 -299 264 -365 806 -425 291 -578 386 -307 092 -446 050