AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.08.2006

DEVELOPMENT 3, s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.02.2018

Výhonská 1, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83106
(historické adresy)

Od 01.06.2013 Cesta na Senec 2/A, Bratislava, 82104

Od 12.07.2007 Galvániho 7/D, Bratislava, 82104

Od 22.08.2006 Tomášikova 30/a, Bratislava, 82101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[40] Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[43] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 710 364 280 374 129 819 182 930 216 263 243 481 939 898 701 859 19 185
1 683 167 73 154 214 666 188 296 882 271 694 115 19 176
1 683 167 73 154 214 666 188 296 882 271 694 115 19 176
1 454 988 188 296 188 296 650 266 650 000
228 179 73 154 26 370 232 005 44 115 19 176
27 197 207 220 129 819 182 930 1 597 55 185 57 627 7 744 9
40 000 -25 000
40 000 -25 000
100 000 51 000 51 000 6
100 000 51 000 51 000 6
6
100 000 51 000 51 000
4 639 7 766 13 865 3 074 1 141 28 110 6 254 6 241 4
4 639 7 766 13 865 3 074 1 141 28 110 6 254 6 241 4
22 558 59 454 115 954 179 856 456 1 075 373 1 503 -1
14 826 14 851 14 851 14 956 415 483 324 1 490 3
7 732 44 603 101 103 164 900 41 592 49 13 -4
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 710 364 280 374 129 819 182 930 216 263 243 481 939 898 701 859 19 185
88 265 8 201 12 319 50 234 -2 668 3 707 -38 643 -18 977 -9 417
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
115 000
1 563 5 680 43 595 -10 267 -2 932 -45 282 -25 616 -16 056 -14 468
1 563 5 680 43 595 -10 267 -2 932 -45 282 -25 616 -16 056 -14 468
-34 937 -4 118 -37 915 53 862 -6 375 42 350 -19 666 -9 560 -1 588
1 622 099 272 173 117 500 132 696 218 931 239 774 978 541 720 836 28 602
557 117 272 173 8 944 12 340 59 497 43 654 97 190 504 341 3 383
187 224 23 430 8 944 13 59 497 38 871 96 230 503 381 3 383
503 381 3 383
187 224 23 430 8 944 13 59 497 38 871 96 230
369 893 248 743
12 327 4 783 960 960
1 064 982
108 556 120 356 159 434 196 120 881 351 216 495 25 219