AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.08.2006

DEVELOPMENT 3, s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.02.2018

Výhonská 1, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83106
(historické adresy)

Od 01.06.2013 Cesta na Senec 2/A, Bratislava, 82104

Od 12.07.2007 Galvániho 7/D, Bratislava, 82104

Od 22.08.2006 Tomášikova 30/a, Bratislava, 82101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
9 000 120 850 570 000 47 1 156 215 35 000
9 000 120 850 570 000 1 156 215 35 000 25 157
9 000 120 850 120 000 256 215 35 000 25 157
450 000 900 000
1 259 13 000 158 666 502 307 6 339 1 053 656 40 319 33 589 211
45 967 457 56 9 510
968 13 000 157 097 285 514 5 237 585 378 24 491 4 840 211
268 204 127 128 501 132 33
216 666 467 320
23 1 320 7 15 640 19 206
-1 259 -4 000 -37 816 67 693 -6 339 102 559 -5 319 -8 432 -211
-968 -4 000 -36 292 -165 514 -6 204 -329 620 10 453 10 807 -211
47 1
47 1
47 1
33 678 118 99 1 504 83 55 427 13 387 168 1 377
19 918 1 356 55 364 13 004 31 1 248
19 918 1 356 55 364 13 004 31 1 248
13 760 118 99 148 83 63 383 137 129
-33 678 -118 -99 -1 504 -36 -55 426 -13 387 -168 -1 377
-34 937 -4 118 -37 915 66 189 -6 375 47 133 -18 706 -8 600 -1 588
12 327 4 783 960 960
12 327 4 783 960 960
-34 937 -4 118 -37 915 53 862 -6 375 42 350 -19 666 -9 560 -1 588