AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.10.2006

Initium, s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.10.2006

Keltská 55/834, Bratislava, 85110

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
40 076 49 365 67 502 90 287 75 351 68 199 60 064 112 067 48 273 43 838
40 076 48 406 67 502 90 287 75 351 68 199 60 059 59 567 48 273 43 838
52 500
959 5
36 959 40 274 35 011 23 538 26 392 31 514 21 610 82 067 39 617 42 110
4 785 6 241 8 137 3 219 4 578 12 739 3 852 4 875 4 654 6 950
12 933 14 600 12 043 8 982 10 469 7 486 6 451 7 668 6 309 6 110
830 824 754 609 609 609 630 570 579 561
17 093 17 224 13 488 10 675 10 675 10 675 10 675 11 685 28 022 28 303
57 203
1 318 1 385 590 53 61 5 2 66 53 186
3 117 9 091 32 491 66 749 48 959 36 685 38 454 30 000 8 656 1 728
22 358 27 565 47 322 78 086 60 304 47 974 49 756 47 024 37 310 30 778
4 4 1 1
4 4 1 1
84 89 89 84 84 80 42 42 71 61
84 89 89 84 84 80 42 42 71 61
-84 -89 -89 -84 -84 -80 -38 -38 -70 -60
3 033 9 002 32 402 66 665 48 875 36 605 38 416 29 961 8 586 1 668
254 1 135 4 991 13 650 9 916 7 328 8 074 6 168 2 195 385
2 779 7 867 27 411 53 015 38 959 29 277 30 342 23 793 6 391 1 283