AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.12.2006

EDEL s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.12.2006

Ružová 8, Ivanka pri Dunaji, 90028

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
7 841
1 770 728 1 312 1 121 995 10 642 20 480 7 841 9 015
1 770 728 768 687 592 10 642 20 480 7 841 9 015
544 434 403
1 966 1 720 4 168 4 278 3 821 5 085 4 480 2 125 7 392
1 095 253 2 286 2 575 1 442 1 117 988 1 015 399
681 1 296 1 688 1 577 1 393 2 965 3 337 742 411
190 171 194 126 120 118 155 155 188
213 6 394
213 6 394
816 816
50 69
-196 -992 -2 856 -3 157 -2 826 5 557 16 000 5 716 1 623
-6 -821 -3 206 -3 465 -2 243 6 560 16 155 6 084 8 205
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
249 238 195 184 176 153 216 1 303 3 525
249 238 195 184 176 153 216 1 303 3 525
-249 -238 -195 -184 -176 -151 -215 -1 302 -3 524
-445 -1 230 -3 051 -3 341 -3 002 5 406 15 785 4 414 -1 901
960 1 369 2 686 971 44
960 1 369 2 686 971 44
-445 -1 230 -3 051 -3 341 -3 962 4 037 13 099 3 443 -1 945