AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.12.2006

WINKEISCHLEIFER, s.r.o.

Aktuálna adresa od 29.07.2015

Štefánikova 12, Bratislava, 81105
(historické adresy)

Od 12.02.2008 Kýčerského 7, Bratislava, 81105

Od 13.03.2007 Štefanovičova 12, Bratislava, 81104

Od 05.12.2006 Kýčerského 7, Bratislava, 81105


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[24] Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
62 246 305 033 190 364 344 868 658 227 370 279 2 026
22 097 120 663 106 255 261 138 612 137 338 282
22 097
22 097
120 663 106 255 261 138 612 137 338 282
120 663 106 255 261 138 612 137 338 282
40 149 184 370 84 109 83 730 46 090 31 997 2 026
32 000 147 816 76 685 76 685 39 000 30 000
32 000 47 500 9 000 9 000 9 000
32 000 47 500 9 000 9 000 9 000
78 000 37 685 37 685
22 316 30 000 30 000 30 000 30 000
8 149 36 554 7 424 7 045 7 090 1 997 2 026
6 181 7 182 6 782 6 782 6 781 1 781 1 781
1 968 29 372 642 263 309 216 245
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
62 246 305 033 190 364 344 868 658 227 370 279 2 026
-72 040 -79 558 -103 554 -123 029 -28 263 41 630 -1 438
729 632 729 632 729 632 729 632 729 632 729 632 729 632
729 632 729 632 729 632 729 632 729 632 729 632 729 632
-809 190 -833 186 -852 661 -757 894 -688 002 -731 070 -730 950
87 916 63 920 44 444 44 444 44 443 1 376 1 376
-897 106 -897 106 -897 105 -802 338 -732 445 -732 446 -732 326
7 518 23 996 19 475 -94 767 -69 893 43 068 -120
134 286 384 591 293 918 467 897 686 490 328 649 3 464
21 384
21 378
6
112 902 140 651 86 746 47 897 266 490 328 450 3 464
40 064 40 000 40 099 40 098 5 099 99 99
40 064 40 000 40 099 40 098 5 099 99 99
65 861 100 171 45 369 7 000 260 592 316 692 3 000
258 258 258 258 258
46 46
1 909 480 1 020 541 541 11 355 61
5 068
199
199
243 940 207 172 420 000 420 000