AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.12.2006

WINKEISCHLEIFER, s.r.o.

Aktuálna adresa od 29.07.2015

Štefánikova 12, Bratislava, 81105
(historické adresy)

Od 12.02.2008 Kýčerského 7, Bratislava, 81105

Od 13.03.2007 Štefanovičova 12, Bratislava, 81104

Od 05.12.2006 Kýčerského 7, Bratislava, 81105

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
182 783 1 391 533 183 336 1 149 839 3 268 874
52 476 116 917 17 000 9 199 84
50 500 116 500 17 000 9 000
1 976 417 199 84
49 791 5 502 60 000 47 500 199
4 363
551 4 860 60 000 47 500 199
1 664
1 165
410
89
62
6 569
6 569
36 582 642
2 685 111 415 -43 000 -38 301 -115
45 586 111 640 -43 000 -38 500 -199
130 307 1 274 615 183 336 1 132 838 3 259 676 180 510
130 307 1 274 615 183 336 1 130 615 3 248 086 178 886
2 223 11 589 1 624
2 223 11 589 1 624
1
1
124 107 1 362 034 163 381 1 184 125 3 290 515 126 032 120
120 664 1 357 191 154 883 1 172 820 3 272 188 125 918
793 7 957 8 630 9 736
793 7 957 8 630 9 736
2 650 4 843 541 2 675 8 591 114 120
6 200 -87 419 19 955 -51 287 -30 839 54 478 -120
8 885 23 996 19 955 -94 287 -69 140 54 363 -120
1 367 480 480 753 11 295
1 367 480 480 753 11 295
7 518 23 996 19 475 -94 767 -69 893 43 068 -120