AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.03.2007

BOMO, s.r.o.

Aktuálna adresa od 24.03.2007

Galvaniho 14, Bratislava, 82104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
62 008 16 305 42 520 60 285 78 195 78 198 81 853 39 867
40 161 44 858
61 500 16 305 42 520 60 285 77 246 71 698 73 773
39 867 44 673
6 500
508 949 8 080
49 874 13 109 40 042 58 402 82 553 73 763 55 965
294 185
29 308 3 385 5 178 5 420 13 983 9 235 6 236 32 568 38 130
19 361 8 831 30 180 47 029 61 268 58 944 48 253
5 153 7 771
92 92 92 86 106 159
4 592 4 764 4 764 4 764 397 20 138 17 922
5 533
4 076
1 113 801 1 189 2 452 714 920
12 134 3 196 2 478 1 883 -4 358 4 435 25 888 1 435
12 831 4 089 7 162 7 836 1 995 3 519 19 284 22
1 215 156
5 636 5 844
5 636 5 844
1
1 426 904
178 280 945 1 314 640 110 94 7 593 6 728
14 576 18 980
84 533 1 062 403 14
178 196 412 252 237 96 94
-178 -280 -945 -1 314 -640 -109 -94
11 956 2 916 1 533 569 -4 998 4 326 25 794
2 456 421 510 245 960 1 273 5 700
9 500 2 495 1 023 324 -5 958 3 053 20 094