AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.09.2007

AFA Consulting s.r.o.

Aktuálna adresa od 20.10.2018

Drieňová 16160/1G, Bratislava, 82101
(historické adresy)

Od 14.09.2007 Drieňová 16160/1F, Bratislava, 82101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
39 335 39 463 39 794 39 333 29 154 22 449 16 777 15 414
39 335 39 463 39 794 39 333 29 154 22 449 16 777 15 414
174 674 91 9 144 92 92 3 005
500
174 174 91 9 144 92 92 3 005
39 161 38 789 39 703 39 333 20 010 22 357 16 685 12 409
39 161 38 789 39 703 39 333 20 010 22 357 16 685 12 409
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
39 335 39 463 39 794 39 333 29 154 22 449 16 777 15 414
39 335 39 420 39 174 36 840 27 461 21 093 16 287 14 551
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664 664 664 664 664
32 116 31 871 29 537 20 158 13 790 8 984 7 248 4 863
-84 246 2 334 9 379 6 368 4 806 1 736 2 385
43 620 2 493 1 693 1 356 490 863
43 620 2 493 1 693 1 356 490 863
120
43 2 493 1 693 1 356 490 673
620 70