AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.09.2007

Prima Art, s.r.o.

Aktuálna adresa od 27.09.2007

Námestie SNP 17, Bratislava, 81106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
404 852 423 598 518 893 340 865 300 585 236 991 193 880 190 440
306 809 331 292 392 944 220 333 204 517 187 656 174 215 173 839
306 809 331 292 392 944 220 333 204 517 187 656 174 215 173 839
283 508 299 717 359 342 172 100 181 524 163 175 172 600 169 612
23 301 31 575 33 602 48 233 22 993 24 481 1 615 4 227
98 043 92 306 125 949 120 532 96 068 49 335 19 665 16 601
95 110 17 17 17 1 070
23
98 043 92 306 128 558 115 403 96 028 42 402 15 413 13 984
-116 13 729 26 940 17 657 19 682 19 890 14 886 13 984
1 200 456
98 159 77 377 101 618 97 746 76 346 22 512 71
-2 704 5 019 6 916 4 235 1 547
-2 704 5 019 6 916 4 235 1 547
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
404 852 423 598 518 893 340 865 300 585 236 991 193 880 190 440
88 920 93 413 133 230 144 952 142 062 85 995 85 107 82 181
9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958
9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958
83 036 83 036 123 237 123 237 123 237 68 622 68 622 68 622
353 353 353 353 353 354 207 103
66 -319 11 404 8 514 7 060 6 174 3 393 1 408
-4 493 385 -11 722 2 890 1 454 887 2 927 2 090
315 932 330 185 385 663 195 913 158 523 150 996 108 773 108 259
222 195 214 472 195 479
7 245 7 216 6 244
64 723 82 253 127 182 108 327 83 465 89 968 29 311 11 272
51 882 64 252 78 883 94 220 69 656 73 659 12 877 3 654
3 195 1 494 1 870 2 631 2 132 2 632 1 426 1 115
9 646 16 507 46 429 11 476 11 677 13 677 15 008 6 503
75 1 520 1 600 1 200 1 200 4 234 3 284
21 769 26 169 61 482 85 986 67 614 59 828 75 228 93 703