AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.09.2007

Prima Art, s.r.o.

Aktuálna adresa od 27.09.2007

Námestie SNP 17, Bratislava, 81106

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
86 420 145 104 128 658 149 093 116 083 102 954 89 185 58 804
4 204 409 3 562 1 953 11 855 5 319 1 155
80 102 114 956 128 658 115 067 114 130 85 419 83 866 56 081
28 000 29 432
2 114 1 739 1 032 5 680 1 568
79 931 133 383 132 346 141 696 111 468 98 036 84 420 49 387
3 000 2 795 6 645 1 643 1 506 6 330 1 053 3 155
24 680 27 431 25 863 24 462 35 044 26 833 24 266 23 991
13 190 37 284 67 273 69 415 32 254 35 751 44 609 8 300
951 1 864 270 1 538 1 425 2 172 951 1 189
24 483 24 325 27 389 32 594 37 754 22 820 12 044 11 184
30 216 6 337
9 723 8 187 2 471 2 574 822 1 518 697 1 568
3 904 1 281 2 435 3 133 2 663 2 612 800
6 489 11 721 -3 688 7 397 4 615 4 918 4 765 9 417
43 436 47 855 28 877 23 109 47 279 28 360 19 257 21 790
11
11
10 773 10 104 6 538 2 927 1 790 2 721 827 6 703
10 205 9 566 2 506 2 453 1 076 2 155
568 538 4 032 474 714 566 827 6 703
-10 773 -10 104 -6 527 -2 927 -1 790 -2 721 -827 -6 703
-4 284 1 617 -10 215 4 470 2 825 2 197 3 938 2 714
209 1 232 1 507 1 580 1 371 1 310 1 011 624
-4 493 385 -11 722 2 890 1 454 887 2 927 2 090