AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 11.10.2007

KUBO s.r.o.

Aktuálna adresa od 11.10.2007

Vajnorská 78, Bratislava, 83104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
11 629 13 100 13 781 15 660 17 573 15 713 11 453 11 095
11 629 13 100 13 781 15 660 17 573 15 713 11 453 11 095
7 009 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 7 002 4 638
769 471 94 292 3 614 1 214 2 454 1 194
494 376 201 3 600 1 141 2 451 1 169
223 77 78
52 18 16 91 14 73 3 25
3 851 5 627 6 685 8 366 6 957 7 497 1 997 5 263
3 851 5 627 6 685 8 366 6 957 7 497 1 997 5 263
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
11 629 13 100 13 781 15 660 17 573 15 713 11 453 11 095
-12 665 -11 269 -10 451 -8 792 -8 526 -9 870 -11 260 -13 485
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
-17 908 -17 090 -15 430 -15 165 -16 509 -17 899 -20 125 -18 506
-1 396 -818 -1 660 -266 1 344 1 390 2 226 -1 618
24 294 24 369 24 232 24 452 26 099 25 583 22 713 24 580
4 3 3
24 294 24 369 24 232 24 452 26 099 25 579 22 710 24 577
50 129 5 2 200 8
216 212 204 1 619 1 673 1 514 1 444 595
24 028 24 028 24 028 22 828 24 424 24 065 21 066 23 974