AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 11.10.2007

KUBO s.r.o.

Aktuálna adresa od 11.10.2007

Vajnorská 78, Bratislava, 83104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
4 219 4 849 632 3 411 5 503 5 797 13 404 7 226
1 072 2 662
4 059 4 849 632 3 411 5 500 5 797 5 880 2 880
160 3 6 452 1 684
5 521 5 579 2 205 2 633 3 115 3 370 10 002 8 450
684 2 054
3 053 2 596 1 104 1 291 1 341 2 352 997 2 049
1 938 2 417 648 679 1 319 838 8 099 3 271
803
254 212 204 233 180 180 222 223
276 354 249 430 275 50
-1 302 -730 -1 573 778 2 388 2 427 3 402 -1 224
-932 -164 -1 120 1 441 2 840 2 607 -2 828 -1 832
19
19
94 88 87 84 84 77 216 413
108
94 88 87 84 84 77 108 413
-94 -88 -87 -84 -84 -77 -216 -394
-1 396 -818 -1 660 694 2 304 2 350 3 186 -1 618
960 960 960 960
-1 396 -818 -1 660 -266 1 344 1 390 2 226 -1 618