AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.10.2008

Prima Alfa, s. r. o.
(historické názvy)

Od 16.11.2007 Prima Estate, s.r.o.

Aktuálna adresa od 16.11.2007

Námestie SNP 17, Bratislava, 81106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
68 112 48 118 42 443 37 897 32 481 26 780 22 819 20 607
18 362 1 647 3 397 5 147 6 898 44 44
44 1 647 3 397 5 147 6 898 44 44
1 603 3 353 5 103 6 854
44 44 44 44 44 44 44
18 318
18 318
49 750 46 471 39 046 32 750 25 583 26 736 22 775 20 607
24 076 19 860 17 903 18 221 852 2 500 13 202 16 380
190 -350 3 880 2 500 298
32
23 886 20 210 13 991 18 221 852 12 904 16 380
25 674 26 611 21 143 14 529 24 731 24 236 9 573 4 227
25 674 26 611 21 143 14 529 24 731 24 236 9 573 4 227
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
68 112 48 118 42 443 37 897 32 481 26 780 22 819 20 607
42 131 43 098 40 475 35 594 30 325 25 531 21 802 19 226
9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958
9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958 9 958
498 498 386 386 386 386 386 306
35 667 30 019 25 249 19 981 15 187 11 458 8 882 7 370
-3 992 2 623 4 882 5 269 4 794 3 729 2 576 1 592
25 981 5 020 1 968 2 303 2 156 1 249 1 017 1 381
3 594 3 594 94 93 73 73 73 73
1 550 1 230 1 574 1 910 1 833 1 176 944 1 308
250 318 118 218 143
154 665
980 980 1 574 1 756 1 515 1 058 726 500
570
196 300 300 250
20 837