AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.10.2008

Prima Alfa, s. r. o.
(historické názvy)

Od 16.11.2007 Prima Estate, s.r.o.

Aktuálna adresa od 16.11.2007

Námestie SNP 17, Bratislava, 81106

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
32 596 49 473 48 333 47 105 45 723 36 134 19 956
98
30 271 49 457 48 333 47 105 45 723 36 036 4 517
2 325 16 15 439
4 094 29 075 43 075 41 106 40 543 40 700 32 628 17 690
240 1 264 4 058 2 780 2 797 487
26 863 39 845 30 208 37 493 40 700 29 808 9 039
4 873 19 8 164
216 216 216 84 4
1 603 1 750 1 750 1 751 146
160
2 331 6 40
-4 094 3 521 6 398 7 227 6 562 5 023 3 506 2 266
3 168 8 348 14 067 6 832 5 023 3 529 -5 009
1 229
1 229
1 127 134 158 418 271 236 203 198
897 1 1 1 1
230 133 158 417 271 235 202 198
102 -134 -158 -418 -271 -236 -203 -198
-3 992 3 387 6 240 6 809 6 291 4 787 3 303 2 068
764 1 358 1 540 1 497 1 058 727 476
-3 992 2 623 4 882 5 269 4 794 3 729 2 576 1 592