AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.01.2008

Investičné družstvo Koliba

Aktuálna adresa od 24.06.2015

Zochova 3, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 10.01.2008 Znievska 13, Bratislava, 85106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 941 132 1 928 571 1 889 135 1 855 659 1 855 295 1 849 679 1 797 726 1 807 178 1 807 821
1 938 448 1 927 520 1 882 554 1 854 804 1 854 804 1 849 518 1 795 597 1 795 597 1 785 597
1 938 448 1 927 520 1 882 554 1 854 804 1 854 804 1 849 518 1 795 597 1 795 597 1 785 597
1 938 448 1 927 520 1 882 554 1 854 804 1 854 804 1 849 518 1 795 597 1 795 597 1 785 597
2 684 1 051 6 581 855 491 161 2 129 11 581 22 224
95 418 5 850 300 301 2 080 11 524 22 176
95 418 5 850 300 301 2 080 2 080 80
9 444 22 096
2 589 633 731 555 190 161 49 57 48
2 589 633 731 555 190 161 49 57 48
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 941 132 1 928 571 1 889 135 1 855 659 1 855 295 1 849 679 1 797 726 1 807 178 1 807 821
1 711 641 1 721 100 1 736 049 1 752 221 1 772 253 1 786 523 1 790 100 1 803 651 1 804 774
5 000 5 000 1 807 923 1 807 923 1 807 923 1 807 923 1 807 923 1 806 120 1 806 120
5 000 5 000 1 807 923 1 807 923 1 807 923 1 807 923 1 807 923 1 806 120 1 806 120
1 807 923 1 807 923 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 580 5 580
-91 822 -76 874 -60 702 -40 670 -26 399 -22 823 -8 049 -6 926 -6 955
-9 460 -14 949 -16 172 -20 032 -14 271 -3 577 -14 774 -1 123 29
229 491 207 471 153 086 103 438 83 042 63 156 7 626 3 527 3 047
229 491 207 471 153 086 103 438 83 042 63 156 7 626 3 527 3 047
902 457 16 875 3 505 2 360 2 397 2 397 2 517 2 997
960 960 960 960
228 589 207 014 136 211 99 933 79 722 59 799 4 269 50 50