AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.06.2008

M.L.I., s. r. o.

Aktuálna adresa od 20.06.2008

Rusovská cesta 1, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[23] Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[66] Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)
[68] Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
48 040 656 12 047 695 9 352 117 7 087 011 9 672 623 14 113 837 9 289 676 9 397 560 8 452 307
10 935 617 11 275 275 8 536 196 5 987 751 6 437 293 6 837 468 7 150 987 7 638 765 8 110 611
10 683 117 11 022 775 8 286 196 5 987 751 6 437 293 6 837 468 7 150 987 7 638 765 8 110 611
2 783 440 2 783 440 783 440
6 672 247 6 984 255 7 296 263 5 558 102 5 802 891 6 047 679 6 292 467 6 537 255 6 768 153
174 141 214 259 206 493 429 649 634 402 789 789 858 443 1 100 508 1 340 530
77 1 002 1 928
1 053 289 1 040 821
252 500 252 500 250 000
200 000 200 000 200 000
52 500 52 500 50 000
36 444 348 760 697 806 729 1 084 333 3 227 054 7 273 309 2 135 836 1 753 894 337 757
271 96 461 292
271 216 292
96 245
36 774 38 368
38 368
38 368
36 774
85 943 165 997 39 422 868 377 1 802 635 5 742 655 1 881 823 1 569 678 139 300
24 180 69 360 29 383 62 410 48 679 19 737 279 700 41 058 139 300
24 180 69 360 29 383 62 410 48 679 19 737 279 700 41 058 139 300
10 089 10 064 10 039
35 899 1 627 1 497
51 674 50 674 805 967 1 752 329 5 722 918 1 602 123 1 527 123
35 316 968
35 316 968
1 004 389 459 871 767 015 215 956 1 424 419 1 530 654 254 013 184 216 198 457
1 004 389 459 871 767 015 215 956 1 424 419 1 530 654 254 013 184 216 198 457
660 690 11 723 9 192 14 927 8 276 3 060 2 853 4 901 3 939
10 906 4 293 9 192 2 976 8 276 3 060 2 813 2 804 3 939
649 784 7 430 11 951 40 2 097
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
48 040 656 12 047 695 9 352 117 7 087 011 9 672 623 14 113 837 9 289 676 9 397 560 8 452 307
918 323 -79 346 593 173 511 269 506 146 405 171 250 801 31 774 -146 987
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
200 036 36 36 36 36 36 36 36 36
1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081
1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081
-85 463 587 057 505 151 500 029 399 054 244 684 25 657 -153 104 -10 383
587 057 587 057 505 151 500 029 399 054 244 684 25 657
-672 520 -153 104 -10 383
797 669 -672 520 81 905 5 123 100 975 154 370 219 027 178 761 -142 721
47 122 332 12 127 041 8 758 944 6 569 188 9 166 477 13 708 389 9 038 866 9 364 995 8 599 261
13 488 61 431 107 289 134 356 141 263 154 752 165 282 126 822
13 488 61 431 107 289 134 356 141 263 154 752 165 282 126 822
47 122 332 12 113 553 8 697 513 6 461 899 9 032 121 13 567 126 8 884 114 9 199 713 8 470 939
3 967 832 4 145 285 3 013 714 4 295 101 342 123 641 6 079 63 687 253 674
3 942 292 3 882 461 3 000 000
25 540 262 824 13 714 4 295 101 342 123 641 6 079 63 687 253 674
302 564
1 518
42 787 824 7 948 941 5 641 484 6 429 856 8 930 779 13 431 895 8 830 978 9 136 026 8 166 950
62 592 19 327 42 315 27 748 11 590 47 057 9 871
40 444
1 500
1 500
6 554 277 9 791 33
6 554 277 9 791
33