AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.08.2008

Stanfield, s. r. o.

Aktuálna adresa od 29.05.2018

Vansovej 4838/2, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 01.08.2008 Vansovej 2, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[13] Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
608 378 642 775 880 864 863 528 850 593 851 917 535 160 340 969 341 466
571 211 436 923 545 217 526 512 833 558 833 558 520 546 340 546 340 546
11 206 15 281 545 217 526 512 833 558 833 558 520 546 340 546 340 546
523 012 523 012 833 558 833 558 520 546 340 546 340 546
11 206 15 281
22 205 3 500
560 005 421 642
560 005 421 642
37 167 205 852 335 647 337 016 17 035 18 359 14 614 423 920
6 356 10 477 318 181 328 880 13 863 13 863 13 862
314 288 328 150 13 863 13 863 13 862
6 042 10 236 3 893 730
314 241
30 811 195 375 17 466 8 136 3 172 4 496 752 423 920
30 811 195 375 17 466 8 136 3 172 4 496 752 423 920
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
608 378 642 775 880 864 863 528 850 593 851 917 535 160 340 969 341 466
428 309 420 585 286 108 304 551 290 526 310 021 327 449 338 194 340 257
347 020 347 020 347 020 347 020 347 020 347 020 347 020 347 020 347 020
347 020 347 020 347 020 347 020 347 020 347 020 347 020 347 020 347 020
92 000 92 000
-15 833 -60 912 -42 468 -56 495 -36 999 -19 571 -8 826 -6 763 -6 067
5 122 42 477 -18 444 14 026 -19 495 -17 428 -10 745 -2 063 -696
180 069 222 190 594 756 558 977 560 067 541 896 207 711 2 775 1 209
179 819 221 940 594 406 558 627 559 717 541 646 207 711 2 775 1 209
126 327 50
229 9 381 2 424 480 480 480 480
179 590 86 232 594 406 556 203 559 237 541 166 207 231 2 245 1 209
250 250 350 350 350 250