AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.02.2009

Bio-hospodárstvo Zbrojníky s.r.o.

Aktuálna adresa od 12.05.2011

115, Zbrojníky, 93555
(historické adresy)

Od 10.02.2009 51, Zbrojníky, 93555

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
57 900 49 747 38 354 35 031 26 763 33 717 45 267 55 758 27 183
24 120
51 361 44 091 31 712 28 399 20 670 27 645 39 823 25 310 21 187
500
6 539 5 656 6 142 6 632 6 093 6 072 5 444 6 328 5 996
47 861 39 614 33 468 24 862 25 207 23 265 33 402 51 711 26 719
23 499
2 978 258 686 1 691 1 340 1 106 1 919 1 598 2 357
28 906 25 661 15 684 10 888 12 863 11 312 21 594 21 767 9 293
15 348 13 025 13 992 9 979 8 692 9 120 9 883 4 847 15 064
629 670 646 566 574 673 6 4
1 738 1 738 1 014
2 460
40 1
10 039 10 133 4 886 10 169 1 556 10 452 11 865 4 047 464
19 477 18 172 15 342 15 820 6 467 15 227 16 310 2 566 9 537
507 629 813 1 280 1 633 2 813 885 91 77
298 486 670 862 1 198 1 429 542
209 143 143 418 435 1 384 343 91 77
-507 -629 -813 -1 280 -1 633 -2 813 -885 -91 -77
9 532 9 504 4 073 8 889 -77 7 639 10 980 3 956 387
2 002 1 425 1 283 1 012 960 1 720 2 326 960 89
7 530 8 079 2 790 7 877 -1 037 5 919 8 654 2 996 298