AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.12.1994

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.12.1994

M. Corvína 1232/20, Veľký Meder, 93201

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 073 718 1 052 741 1 046 157 1 012 397 1 098 591 1 101 436 1 062 746 971 191 1 086 833
1 073 718 1 054 213 1 067 075 1 069 975 1 382 663 1 234 848 1 064 330 971 207 1 094 282
1 715
1 073 718 1 052 741 1 046 157 1 012 397 1 098 591 1 099 721 1 062 746 971 191 1 089 101
16 414 41 004 61 193 83 292 4 697
1 379 14 149 220 169 461 610 11 37
1 472 3 125 2 425 2 710 49 659 974 5 447
991 010 966 673 979 124 973 771 1 290 685 1 182 599 1 062 292 1 021 337 1 085 197
232 780 233 661 256 179 254 639 318 666 590 878 663 197 635 529 680 253
133 235 113 726 123 826 102 230 121 286 84 378 99 608 120 095 167 493
275 045 258 379 239 678 243 905 267 816 355 323 240 074 198 024 206 560
197 380 184 575 172 293 175 862 192 065 258 050 173 372 140 944 146 458
68 051 64 400 59 851 60 399 66 282 84 381 58 152 48 511 51 240
9 614 9 404 7 534 7 644 9 469 12 892 8 550 8 569 8 862
9 528 8 836 10 009 9 769 4 665 3 552 5 134 2 491 2 227
333 734 347 688 343 372 348 029 351 453 144 894 51 541 62 942 25 252
333 734 347 688 343 372 348 029 351 453 144 894 51 541 62 942 25 252
7 380 220 168
-1 140 1 140
6 688 5 523 4 920 7 819 6 631 3 574 2 738 2 256 3 412
82 708 87 540 87 951 96 204 91 978 52 249 2 038 -50 130 9 085
707 703 705 354 682 566 696 532 719 832 509 472 299 941 215 567 246 052
60 934 878 765
60 934 878 765
60 934 878 765
72 023 79 134 87 151 93 903 88 028 43 799 1 288 1 297 1 381
69 854 76 856 83 970 90 306 84 813 42 259
69 854 76 856 83 970 90 306 84 813 42 259
571 501
2 169 2 278 3 181 3 026 2 714 1 540 1 288 1 297 1 381
-72 023 -79 134 -87 151 -93 903 -88 028 -43 739 -354 -419 -616
10 685 8 406 800 2 301 3 950 8 510 1 684 -50 549 8 469
5 495 2 880 2 891 4 717 3 046 2 475
5 495 2 880 2 891 4 717 3 046 2 475
5 190 8 406 800 2 301 1 070 5 619 -3 033 -53 595 5 994