AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.04.2007

TP 2, s.r.o.

Aktuálna adresa od 13.08.2008

Priemyselná 720, Strážske, 07222
(historické adresy)

Od 20.04.2007 Palisády 33, Bratislava, 81106


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[22] Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[47] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[66] Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)
[68] Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[93] Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)
[94] Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[108] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[117] Odložený daňový záväzok (481A)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
14 344 617 16 345 992 11 426 675 12 133 952 11 687 412 18 296 704 12 292 043 27 880 600 31 525 960
4 334 269 7 618 352 8 059 906 8 835 597 9 704 740 16 789 428 10 092 829 19 426 954 20 685 692
3 765 7 873 11 981
3 765 7 873 11 981
4 331 315 7 278 348 7 969 159 8 742 817 9 624 693 10 470 811 5 474 386 17 213 254 18 838 248
2 296 778 2 713 782 2 713 782 2 713 782 2 713 782 2 703 053 1 276 621 1 276 621 1 276 621
2 011 505 2 855 402 3 127 509 3 378 822 3 659 199 3 936 696 2 230 416 4 835 354 5 148 577
19 967 1 706 099 2 123 678 2 650 213 3 251 712 3 826 597 1 967 349 11 101 279 12 413 051
3 065 3 065 4 190 4 465
2 954 340 004 90 747 92 780 80 047 6 318 618 4 614 678 2 205 827 1 835 463
2 954 340 004 90 747 92 780 80 047 6 318 618 4 614 678 2 205 827 1 835 463
10 009 956 8 721 443 3 359 860 3 291 891 1 976 379 1 501 426 2 159 237 8 450 546 10 827 255
11 810 36 845 78 304 335 542 233 477 262 427 227 403 294 434 322 707
11 810 36 845 78 304 335 542 233 477 262 427 227 403 294 434 322 707
7 513 520
7 513 520
9 905 986 1 114 162 2 959 613 2 560 174 1 399 981 954 738 1 425 749 7 540 538 9 932 678
5 992 036 1 114 162 1 705 485 2 203 674 1 139 896 801 694 1 425 749 7 316 858 9 213 315
4 503 709 664 937 1 094 411 1 404 671 399 743 324 028 461 629
1 488 327 449 225 611 074 799 003 740 153 477 666 964 120 7 316 858 9 213 315
143 047 115 609
3 913 227 1 253 055 356 500 260 085 2 504
150 540 77 550 594 237
723 1 073 3 083 9 517
319 495 196 162 168 787 238 889 298 704 340 069 359 217
319 495 196 162 168 787 238 889 298 704 340 069 359 217
92 160 56 916 2 448 200 013 174 134 45 372 207 381 275 505 212 653
3 286 200 160 424 636 584 368 396 1 495
88 874 56 716 2 288 199 589 173 498 44 788 207 013 275 109 211 158
392 6 197 6 909 6 464 6 293 5 850 39 977 3 099 13 011
392 6 197 6 909 6 464 6 293 5 850 7 501 3 099 13 011
32 476
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
14 344 617 16 345 992 11 426 675 12 133 952 11 687 412 18 296 704 12 292 043 27 880 600 31 525 960
8 488 467 9 271 846 8 860 974 9 575 128 9 773 902 12 064 893 7 711 049 5 564 369 12 738 038
21 534 176 21 534 176 21 534 176 21 534 176 21 534 176 21 534 176 14 834 175 14 834 175 14 834 175
21 534 176 21 534 176 21 534 176 21 534 176 21 534 176 21 534 176 14 834 175 14 834 175 14 834 175
1 947 733 1 947 733 1 947 733 1 947 733 1 947 733 1 947 733 1 947 733 1 947 733 1 947 733
255 606 247 525 247 525 247 525 247 525 247 525 222 384 212 086 197 952
255 606 247 525 247 525 247 525 247 525 247 525 222 384 212 086 197 952
-1 082 046 -744 996 -994 252 -992 220 -1 004 953 -15 584 821 -13 888 761 -15 532 612 -8 152 976
-1 082 046 -744 996 -994 252 -992 220 -1 004 953 -15 584 821 -13 888 761 -15 532 612 -8 152 976
-13 720 672 -13 874 207 -13 162 086 -12 950 577 3 920 281 4 570 377 4 092 689 3 897 020 3 628 466
4 723 912 4 570 377 4 570 377 4 570 377 4 570 377 4 570 377 4 092 689 3 897 020 3 628 466
-18 444 584 -18 444 584 -17 732 464 -17 520 954 -650 096
-446 329 161 616 -712 121 -211 508 -16 870 860 -650 096 502 829 205 967 282 688
5 856 150 7 074 146 2 565 701 2 519 049 1 868 392 6 095 101 4 412 918 22 143 948 18 779 586
17 951 2 759 618 10 473 9 483 168 970 105 827 69 670 160 606 51 969
2 606 296
138 150
17 074 12 061 7 331 4 598 5 394 491 7 914 5 011
877 2 794 3 142 4 885
317 163 576 105 336 69 663 159 692 46 958
53 824 73 438 82 837 83 050 82 337 77 827 41 496 37 412 37 429
53 824 73 438 82 837 83 050 82 337 77 827 41 496 37 412 37 429
1 400 000 11 491 271
4 076 745 3 962 959 2 101 041 2 241 945 1 449 484 5 752 231 2 681 536 8 550 542 5 162 522
2 172 492 3 101 190 1 740 221 1 997 634 1 137 644 1 259 621 1 241 526 1 775 744 4 755 377
1 133 392 2 334 209 291 646 573 226 265 655 547 734 393 325
1 039 100 766 981 1 448 575 1 424 408 871 989 711 887 848 201 1 775 744 4 755 377
4 264 362 11 799
686 882 2 580 732
24 000 839 000 3 835 000 108 000
116 567 65 137 74 434 104 377 109 494 97 779 145 277 156 157 163 497
89 097 242 640 127 013 64 986 69 258 58 843 76 845 84 160 88 943
917 095 542 663 144 972 71 357 107 500 64 202 365 455 116 817 46 705
94 612 11 329 14 401 3 591 1 588 7 424 1 634 1 932
507 430 278 131 371 350 184 571 167 601 159 216 220 216 304 118 399 988
16 750 256 268 351 311 162 596 137 267 112 568 183 003 296 163 391 686
490 680 21 863 20 039 21 975 30 334 46 648 37 213 7 955 8 302
1 400 000 11 691 271 1 636 407
1 200 200
39 775 45 118 136 711 168 076 172 281 8 335
39 775 45 118 136 711 168 076 172 281 8 335