AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.11.1990

STUDIAL, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 29.01.2009

Mýtna 15, Bratislava, 81107
(historické adresy)

Od 01.06.1993 Radlinského 11, Bratislava, 81107

Od 01.11.1990 Radlinského 11, Bratislava


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[10] Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017
786 589 679 701 677 876 417 250 590 982
78 369 365 889 365 889 79 199 181 883
78 369 78 369 78 369 78 369 78 369
78 369 78 369 78 369 78 369 78 369
287 520 287 520 830 103 514
287 520 287 520 830 103 514
708 220 313 812 311 987 338 051 409 099
413 413 413 413 705
140 171 43 695 186 281 170 005 390 190
108 938 103 517 144 913 116 676 302 252
19 197 9 850 21 379 4 592 3 349
12 036 -69 672 19 989 48 737 84 589
567 636 269 704 125 293 167 633 18 204
567 636 269 704 125 293 167 633 18 204
2021 2020 2019 2018 2017
786 589 679 701 677 876 417 250 590 982
327 849 236 346 234 181 344 122 539 928
13 278 13 278 13 278 13 278 13 278
13 278 13 278 13 278 13 278 13 278
1 328 1 328 1 328 1 328 1 328
221 740 161 436 216 780 539 686 579 172
91 503 60 304 2 795 -210 170 -53 850
458 740 443 355 443 695 73 128 51 054
113 31 18 153 359
451 437 439 235 439 398 69 629 47 883
137 873 71 780 111 093 1 902 39 376
2 728 2 843 2 783 2 762 3 510
15 862 11 311 105 8 182 3 054
294 974 353 301 325 417 56 783 1 943
7 190 4 089 4 279 3 346 2 812