AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 13.01.2005

Brantner Nové Zámky s.r.o.
(historické názvy)

Od 03.08.1993 BRANOS s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.08.1993

Viničná 23, Nové Zámky, 94064


Aktualizácia záznamu prebehla 10.decembra 2019.
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /nebezpečnými, zvláštnymi, ostatnými zber, výkup, preprava/
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /nebezpečnými, zvláštnymi, ostatnými zber, výkup, preprava/
maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, skl. tovarom, potr. pre kutilov
pozemné a inžinierské stavby
spracovanie nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu
stavba komunikácií a športových areálov
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
elektroinštalácie
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostrekovanie dopravy
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu
reklamné činnosti
prevádzkovanie cintorínov
iná nepravidelná cestná doprava osôb
pohrebníctvo
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a tech. chemikáliami
montáž, oprava, údržba vyhr. elektrických zariadení a výroba rozv. n. nap.
montáž káblových rozvodov
veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom
prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
demolácia a zemné práce
spracovanie kovového odpadu a šrotu
obchodné služby
podnikat. poradenstvo, účtov. ap. , výskum trhu
odstraňovanie odpadu
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasové a televízne prijímače
predaj na trhoch
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priem. zariadením
čistenie budov
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariad. a predm. pre domác. , želez. tov.
veľkoobchod so stavebnými strojmi
ostatné služby
spracovanie druhotných surovín
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxi služba/
udržiavanie verejnej zelene, verejného priestoru, zimná údržba, čistenie kanal.
veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
prípravné práce pre stavbu
výroba drobných kovových obalov
prieskumné a podzemné práce
maloobchod s kozmetickými výrobkami
Obdobie
13.novembra 2001 ---
13.novembra 2001 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 28.mája 2007
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 27.apríla 2005
29.októbra 1993 30.mája 2008
3.augusta 1993 27.apríla 2005
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 13.apríla 2003
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 30.mája 2008
3.augusta 1993 ---
13.novembra 2001 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 30.mája 2008
3.augusta 1993 30.mája 2008
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 30.mája 2008
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
29.októbra 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 30.mája 2008
3.augusta 1993 30.mája 2008
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 28.mája 2007
3.augusta 1993 ---
3.augusta 1993 30.mája 2008