AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.04.1999

EUROMOTOR, spol. s r.o.
(historické názvy)

Od 07.10.1996 FORD EUROMOTOR, spol. s r.o.

Od 16.04.1992 EUROMOTOR s.r.o. JOINT VENTURE

Aktuálna adresa od 26.04.2005

Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 17.09.2001 Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica, 97401

Od 29.04.1998 Skuteckého 23, Banská Bystrica, 97401

Od 16.04.1992 Skuteckého 19, Banská Bystrica, 97401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
10 747 083 8 723 056 11 638 962 10 809 679 9 187 095 10 135 230 10 871 753 9 930 632
11 331 992 9 056 314 11 684 792 11 148 845 9 565 712 10 949 662 11 837 114 10 788 655 9 812 969
8 021 430 6 284 342 8 955 924 8 654 347 7 033 895 8 138 642 8 899 931 8 013 226 7 053 810
2 725 653 2 438 714 2 683 038 2 155 332 2 153 200 1 996 588 1 971 822 1 917 406 2 021 687
520 025 205 154 3 121 289 839 303 833 730 653 933 375 832 159 698 034
64 884 128 104 42 709 49 327 74 784 83 779 31 986 25 864 39 438
10 899 488 8 751 353 11 348 742 10 923 950 9 546 841 10 877 241 11 594 051 10 558 809 9 435 472
7 384 106 5 879 870 8 335 734 8 150 265 6 621 692 7 569 743 8 348 530 7 395 950 6 510 914
1 163 769 997 883 1 089 452 856 299 981 365 1 045 437 978 875 934 795 987 923
85 100
348 419 277 831 333 024 270 742 280 202 296 987 273 960 346 342 240 438
1 262 429 1 149 477 1 265 750 1 134 586 1 100 581 990 610 862 291 798 729 789 486
908 456 790 199 899 131 814 986 760 916 708 944 617 182 568 680 561 268
315 799 287 310 318 673 286 140 271 136 244 871 214 652 199 388 198 341
38 174 71 968 47 946 33 460 68 529 36 795 30 457 30 661 29 877
39 902 42 762 30 410 31 618 29 770 38 627 37 325 36 936 21 675
174 859 155 854 157 424 162 850 187 950 196 427 171 829 172 820 168 822
174 859 155 854 157 424 162 850 187 950 196 427 171 829 172 820 168 822
497 846 197 595 1 074 263 884 291 430 682 129 879 254 841 559 686 470
444 2 824 -6 599 2 092 -13 395 8 164 3 762 270 7 433
27 714 47 257 57 373 51 614 67 246 49 117 38 225 31 408 22 311
432 504 304 961 336 050 224 895 18 871 72 421 243 063 229 846 377 497
1 850 789 1 567 472 1 795 652 1 532 373 1 303 836 1 223 063 1 270 388 1 253 545 1 336 222
2 521 670 1 503 71 402 939 2 130 2 066 1 197
1 623 533 1 453
1 623 533 1 453
879 312 713 1 461 1 576 878
312 713
879 1 461 1 576 878
19 137 50 71 90 193 218 253 319
33 451 237
80 432 84 642 77 463 95 737 107 041 122 977 73 030 50 891 66 892
61 775 72 135 64 698 86 123 98 630 92 296 62 142 42 009 57 077
12 630 12 258 11 618 9 700 3 878 776
49 145 59 877 53 080 76 423 94 752 91 520 62 142 42 009 57 077
3 669 825 1 595 396 255 2 618 140 500 627
14 988 11 682 11 170 9 218 8 156 28 063 10 748 8 382 9 188
-77 911 -83 972 -75 960 -95 666 -106 639 -122 038 -70 900 -48 825 -65 695
354 593 220 989 260 090 129 229 -87 768 -49 617 172 163 181 021 311 802
86 317 54 897 17 544 34 172 28 555 22 843 41 180 40 943 61 532
44 095 2 880 2 880 14 018 11 400 40 212
42 222 54 897 17 544 34 172 25 675 19 963 27 162 29 543 21 320
268 276 166 092 242 546 95 057 -116 323 -72 460 130 983 140 078 250 270