AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.06.2009

NORDIA SLOVAKIA a.s.

Aktuálna adresa od 29.06.2009

Staničná 9, Poprad - Matejovce, 05951

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[30] Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
11 720 17 638 22 166 16 851 18 435 27 994 33 301 30 550 30 470 37 093
18 720 30 550 2 270 37 093
11 584 9 196 22 128 16 851 18 435 27 993 14 170 28 200
37 093
8 350
136 92 38 1 411
4 956 11 977 15 615 15 312 14 663 6 056 3 310 399 1 282
185 1 660
708 780 2 186 889 2 206 598
1 906 8 414 12 148 12 142 13 513 5 873 3 069 398 623
1 600
95 100 -25 550 26 79 40
2 705 2 705 2 705 434 606 598
50
250 7 50 104 201 -1
6 764 5 661 6 551 1 539 3 772 21 938 29 991 30 151 29 188
9 678 74 9 200 2 523 3 848 22 120 29 821 30 151 29 187
276 240 392 434 151 139 92 71 81 34 887 -598
34 887 -598
350 001
350 000
276 240 392 434 151 139 92 71 81
-276 -240 -392 -434 -151 -139 -92 -71 -81
6 488 5 421 6 159 1 105 3 621 21 799 29 899 30 080 29 107
1 120 663 308 875 480 480 480
5 368 4 758 5 851 230 3 141 21 799 29 419 29 600 29 107