AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 04.06.2009

DOBRÝ CHLEBÍK s. r. o.

Aktuálna adresa od 16.05.2014

Elektrárenská 1, Bratislava, 83104
(historické adresy)

Od 04.06.2009 Kozia 16, Bratislava, 81103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[27] Ostatné pôžičky (067A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[77] Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2016 2015 2014 2013
262 768 381 711 123 277 160 279
88 899 99 939 56 700 848
847
847
32 199 43 239 1
32 199 43 239 1
56 700 56 700 56 700
56 700 56 700 56 700
172 619 280 239 66 438 158 932
1 905 855 1 578 870
1 905 855 1 578 870
140 461 149 057 41 626 135 709
40 128 41 108 38 649 42 797
40 128 41 108 38 649 42 797
73 7 949 2 680 3 469
100 260 100 000 297 89 443
30 253 130 327 23 234 22 353
3 048 14 699 1 283
27 205 130 313 22 535 21 070
1 250 1 533 139 499
1 250 1 533 157 499
-18
2016 2015 2014 2013
262 768 381 711 123 277 160 279
23 938 27 609 19 069 14 925
33 194 33 194 33 194 33 194
33 194 33 194 33 194 33 194
20 248 20 248 20 248 20 248
20 248 20 248 20 248 20 248
-25 833 -34 372 -38 519 -42 423
17 158 8 619 4 472 567
-42 991 -42 991 -42 991 -42 990
-3 671 8 539 4 146 3 906
238 830 354 102 104 208 145 354
156 105 269 366 48 816 58 816
155 452 268 713 48 163 58 163
653 653 653 653
79 171 84 689 55 392 86 221
35 452 38 499 51 388 69 024
35 452 38 499 51 388 69 024
42 253 43 350 1 000 14 931
175 553 327 274
98 251 185 165
1 193 2 036 2 492 1 827
254 47 317
254 47 317
3 300