AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.10.2009

Jarina, s. r. o.

Aktuálna adresa od 27.10.2011

Čergovská 239/4, Raslavice, 08641
(historické adresy)

Od 12.10.2009 Čergovská 4/239, Raslavice, 08641


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
139 436 159 035 221 985 266 633 308 682 321 201 363 607 316 746 354 216 380 571 416 921
13 842 41 429 82 811 124 192 165 554 206 936 248 318 248 318 289 700 331 082 372 464
13 842 41 429 82 811 124 192 165 554 206 936 248 318 248 318 289 700 331 082 372 464
13 842 41 429 82 811 124 192 165 554 206 936 248 318 248 318 289 700 331 082 372 464
125 594 117 606 139 174 142 441 143 128 114 265 115 289 68 428 64 516 49 489 44 457
103 361 105 509 104 194 106 818 104 114 78 478 104 123 1 673 1 206 4 776 3 552
816 622 1 494 1 382 1 278 1 261 932 1 498 1 206 2 203 2 731
108 2 450 2 736 136 217 191 175 2 573
102 437 102 437 102 700 102 700 102 700 77 000 103 000 821
22 233 12 097 34 980 35 623 39 014 35 787 11 166 66 755 63 310 44 713 40 905
22 233 12 097 34 980 35 623 39 014 35 787 11 166 66 755 63 310 44 713 40 905
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
139 436 159 035 221 985 266 633 308 682 321 201 363 607 316 746 354 216 380 571 416 921
22 398 25 803 47 566 51 814 49 881 23 516 30 925 33 682 31 910 23 793 18 777
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
20 579 27 340 31 843 29 656 24 046 20 193 20 509 18 569 13 553 94
-3 406 -6 762 10 498 16 933 20 610 18 291 5 507 7 948 8 116 5 015 13 458
117 038 133 232 174 419 214 819 258 801 297 685 332 682 283 064 322 306 356 778 398 144
680 -168 6 319 2 891 3 226 5 601 4 124 2 935 3 960 747 4 415
673 -168 2 735 43 1 207 531 2 936 490 1 466 746 270
2 811 2 813 1 371 202 189 202 204 1 1
7 510 35 648 4 868 1 464 2 243 2 290 4 144
263 -465
116 358 133 400 168 100 211 928 255 575 292 084 325 912
2 646 280 129 318 346 356 031 393 729