AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 12.10.2009

Jarina, s. r. o.

Aktuálna adresa od 27.10.2011

Čergovská 239/4, Raslavice, 08641
(historické adresy)

Od 12.10.2009 Čergovská 4/239, Raslavice, 08641

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
46 042 51 508 79 605 83 843 93 610 94 462 86 109 87 928 89 703 87 791 89 126
46 042 51 508 79 605 83 843 93 610 94 462 86 109 87 928 89 703 87 791 89 126
44 463 52 999 59 033 53 666 56 739 56 076 15 202 51 556 52 879 54 931 45 816
1 972 1 023 1 590 784 3 479 3 405 1 601 1 921 64 1 506 249
13 348 10 595 15 166 8 327 9 453 8 826 10 282 5 882 9 008 10 892 3 918
1 548 2 219 2 425 2 425 2 423 2 371 2 425 800 267
7 16 3
27 588 41 381 41 381 41 362 41 382 41 382 41 382 41 382 41 382 41 382
896 974 22 896 348
1 579 -1 491 20 572 30 177 36 871 38 386 70 907 36 372 36 824 32 860 43 310
30 722 39 890 62 849 74 732 80 678 82 231 74 226 80 125 80 631 75 393 84 959
1 2 2 2 2
1 2 2 2 2
4 985 5 271 7 283 8 927 10 782 15 227 63 937 26 182 26 421 26 427 25 833
4 660 5 016 6 911 8 501 10 752 14 003 19 318 26 132 26 380 26 388 25 812
325 255 372 426 30 1 224 44 619 50 41 39 21
-4 985 -5 271 -7 283 -8 927 -10 782 -15 227 -63 936 -26 180 -26 419 -26 425 -25 831
-3 406 -6 762 13 289 21 250 26 089 23 159 6 971 10 192 10 405 6 435 17 479
2 791 4 317 5 479 4 868 1 464 2 244 2 289 1 420 4 021
-3 406 -6 762 10 498 16 933 20 610 18 291 5 507 7 948 8 116 5 015 13 458