AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.10.2009

MP AGRO, s.r.o.

Aktuálna adresa od 23.12.2016

Okružná 29, Biely Kostol, 91934
(historické adresy)

Od 10.10.2009 431, Ružindol, 91961

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
61 412 82 335 52 752 65 662 55 144 55 291 80 270 65 002
53 164 62 880
8 241 18 971 52 385 65 662 55 143 54 982 79 669 65 002
400
7 84 367 1 309 601
118 863 65 399 54 650 64 238 59 227 62 605 74 343 56 676
5 337 13 019
17 430 9 761 2 031 4 164 4 131 6 087 9 007 2 031
63 100 34 108 50 790 54 302 49 419 51 775 59 185 44 210
1 607 10 238
865 590 177 254 349 265 566 157
25 676 5 267 719 4 313 4 313 4 313 3 600
6 455 2 654 933 1 205 1 015 165 378 40
-57 451 16 936 -1 898 1 424 -4 083 -7 314 5 927 8 326
-24 462 24 963 -436 7 196 1 593 -2 880 11 477 18 761
2
2
3 298 826 284 420 158 1 079 867 144
3 006 495 143 249
74 117
218 214 141 171 158 1 079 867 144
-3 298 -826 -282 -420 -158 -1 079 -867 -144
-60 749 16 110 -2 180 1 004 -4 241 -8 393 5 060 8 182
1 733 960 960 960 2 438 2 772
-60 749 14 377 -2 180 44 -5 201 -9 353 2 622 5 410