AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.07.1998

ALADIN LUX spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 04.06.1999

A.Hlinku 29/34/325, Považská Bystrica, 01701
(historické adresy)

Od 14.07.1998 Robotnícka 1, Považská Bystrica, 01734


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[36] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[37] Výrobky (123) - /194/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[103] Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)
[104] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[142] Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
19 356 211 783 305 632 407 658 514 301 527 108 696 816 823 739 816 806
22 441 30 564 39 107 44 564 97 823 104 033 121 947 141 208
22 441 30 564 39 107 44 564 97 823 104 033 121 947 141 208
2 641 2 960 2 960 2 960
53 643 70 423 87 203 102 152
22 441 30 564 36 387 44 564 41 539 30 650 31 784 36 096
2 720
19 356 187 654 274 244 366 960 468 133 427 976 591 603 700 111 673 990
152 000 169 650 314 882 335 019 353 628 435 114 435 930 323 235
65 000 67 650 172 644 176 300 174 000 188 924 195 647 150 307
38 000 50 000 65 000 70 168 72 468 111 000 117 000 86 281
49 000 52 000 77 140 88 034 106 534 134 000 122 000 84 514
98 517 626 1 190 1 283 2 133
7 057 19 280 54 360 11 749 77 330 32 995 124 022 257 745 328 608
6 668 19 080 49 665 10 028 65 463 29 512 114 560 242 842 314 747
6 668 19 080 49 665 10 028 65 463 29 512 114 560 242 842 314 747
389 200 4 695 1 721 10 951 3 483 9 462 14 903 13 637
916 224
12 299 16 374 50 234 40 329 55 784 41 353 32 467 6 436 22 147
8 089 14 730 39 381 33 769 17 554 19 535 18 719 970 1 476
4 210 1 644 10 853 6 560 38 230 21 818 13 748 5 466 20 671
1 688 824 1 591 1 604 1 309 1 180 1 681 1 608
1 688 824 1 591 1 604 1 309 1 180 1 681 1 608
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
19 356 211 783 305 632 407 658 514 301 527 108 696 816 823 739 816 806
-42 092 -38 183 -392 252 880 328 782 327 353 340 327 458 896 448 429
24 895 24 895 24 895 24 895 24 895 24 895 24 895 24 895 24 895
24 895 24 895 24 895 24 895 24 895 24 895 24 895 24 895 24 895
2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490
2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490
-65 568 -27 777 225 495 301 397 299 968 310 062 431 570 420 984 419 295
432 999 432 999 432 999 432 999 431 570 431 570 431 570 420 984 596 047
-498 567 -460 776 -207 504 -131 602 -131 602 -121 508 -176 752
-3 909 -37 791 -253 272 -75 902 1 429 -10 094 -118 628 10 527 1 749
61 088 207 486 262 644 127 778 158 519 175 455 340 289 339 030 341 377
59 487 198 862 245 420 112 018 132 437 138 533 267 294 293 760 305 131
-43 100 746 153 734 68 400 101 972 99 900 228 194 249 352 237 484
-43 100 746 153 734 68 400 101 972 99 900 228 194 249 352 237 484
59 530 75 955 68 983 20 214 6 530 14 271 14 551 19 583 42 504
22 161 22 703 23 404 23 935 24 362 24 549 24 825 25 143
1 601 5 774 12 632 9 359 18 235 22 004 60 302 31 907 26 925
414 3 028 1 261 -2 775 351 1 991 37 691
414 3 028 1 261 -2 775 351 1 991 37 691
1 397 6 114 6 595 8 908 10 015 12 916 17 271 16 171
832 3 873 4 197 5 064 6 185 7 958 10 525 9 848
1 224 397 1 056 1 036 3 956 3 812 1 155 4 142 950
-37 120 328 306 -44 1 582 -31 -44
2 850 4 592 6 401 7 847 14 918 12 693 13 363 9 321
2 850 4 592 6 401 7 847 14 918 12 693 13 363 9 321
360 42 480 43 380 27 000 27 000 24 300 16 200 25 813 27 000
360 42 480 43 380 27 000 27 000 24 300 16 200 25 813 27 000