AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.10.2009

INVESTEKO s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.03.2011

145, Veľký Kamenec, 07636
(historické adresy)

Od 24.10.2009 Hlavná 88, Veľký Horeš, 07652

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
200 200 9 620 511 13 006 14 751
4 800 10 000
9 620 7 800 4 240
200 200 511 406 511
35 111 152 215 11 018 4 481 10 495 21 580 53 295
115 569 1 758 10 164 25 856
152 215 1 200 4 118 6 540 3 013
3 954
35 35 83 39 94 3 572
3 912 3 912 3 912 15 646
9 620
76 668 870 1 254
165 89 -152 -215 -1 398 -3 970 2 511 -6 829 -53 295
-152 -215 -1 315 -569 -1 076 -6 704 -28 869
98 107 106 112 98 116 151 163 464
70 108
144
98 107 106 112 98 116 151 93 212
-98 -107 -106 -112 -98 -116 -151 -163 -464
67 -18 -258 -327 -1 496 -4 086 2 360 -6 992 -53 759
10 960 960 960 960
57 -18 -258 -327 -2 456 -5 046 1 400 -7 952 -53 759